Sverige behöver fler arbetsförmedlingar

Idag fick jag en av mina bästa ideer någonsin. Eller åtminståne den här veckan. Alltså; vad Sveriges arbetslösa behöver är fler arbetsförmedlingar. Låg mig förklara:

Om man som jag har varit in och ut i Arbetsförmedlingen rätt mycket så har man med tiden lärt sig en sak om AF. Man kanske inte vet om det medvetet, men man har det åtminståne på känn. Och det är att AF inte har som uppgift att hjälpa arbetslösa. Uppgiften de har är att hjälpa politikerna att genomföra sin politik. Andra myndigheter har det mycket bättre. De får ett uppdrag och en budget. Men AF befinner sig i situationen att politikerna i Riksdagen hela tiden vill detaljstyra och ger därför AF det ena uppdraget efter det andra. Handläggarna har inte tid att hjälpa folk, de är fullt upptagna med att göra som de är tillsagda. Och mycket ofta är det ena en motsats till det andra.

Därför är mitt förslag att vi startar en arbetsförmedling till. Jag kallar den för den dolda arbetsförmedlingen, Dolda AF. Den vanliga kallar jag Öppna AF.

Öppna AF är den man kommer till och skriver in sig på när man blivit arbetslös. Det är där man befinner sig i början. Det är också den företag och andra vänder sig till när de behöver AFs tjänster. Och det är denna myndighet som politikerna styr över. När de tar fram nya styrfloskler är det Öppna AF som får uppdraget att genomföra dem. Nu ska vi satsa på ungdomarna, eller invandrare, eller de äldre, eller de som står långt från arbetsmarknaden, eller de som står nära eller mitt i mellan, eller de rödhåriga. Nu ska det bli praktikplatser med 25% utbildning, nu ska alla börja arbeta inom vården. Nu får inga som varit arbetslösa längre än 300 dagar gå utbildningar längre, nu får dom det igen. Nu ska man sitta framför datorskärmar och söka jobb, nu ska vi ha privata jobbcoacher, nu ska vi lägga ner dem. Öppna AF får jobbet att genomföra det Regeringen säger till dem, oavsett vilken floskel som gäller för tillfället.

Dolda AF har ett annat uppdrag: att hjälpa arbetslösa. Säg att en handläggare på Dolda AF får reda på att arbetsgivare börjar behöva folk som har ett visst yrke kompleterat med en viss kompetens. Då kan handläggaren ta kontakt med arbetsgivare och sondera behovet, sedan leta upp arbetslösa på Öppna AF som har yrket men saknar den kompleterande kompetensen. Han kan erbjuda dem en utbildning till det som saknas. Den arbetslöse själv kanske sitter fast i en meningslös sysselsättning där han syr och snickrar till ingen nytta, och hans handläggare på Öppna AF är förbjuden att hjälpa honom då han inte är prioriterad enligt de senaste styr-flosklerna. Dolda AFs handläggare tar över killen, ger honom utbildningen och fixar jobbet. Det är ett exempel på hur den nya Dolda Arbetsförmedlingen ska arbeta.

På samma sätt kan arbetsgivare vända sig till Dolda AF. Säg att Öppna AF har sagt till dem att om ni vill ha folk av oss måste ni acceptera att det blir minst 50% invandrare, för det är dem vi satsar på nu. Arbetsgivaren vill kanske inte söka folk på ursprungsland, utan på kompetens, och vänder sig då till Dolda AF. Handläggaren där letar upp folk som – oavsett om de är invandrare eller ej – har den sökta kompetensen.

Med det här systermet kan politikerna pilla i arbetsmarknadspolitiken så mycket de vill, samtidigt som arbetssökande och arbetsgivare kan få kompetent hjälp att hitta varandra. Alla tjänar på detta.

Men hur skall detta då finansieras? Enkelt: När Dolda AF tar över en person från Öppna AF blir samhällets kostnader för den personen mycket lägre, och han kommer snart att få ett jobb så han kan börja betala skatt. Denna nya arbetsförmedling har därför – samhällsekonomiskt sett – en negativ driftkostnad.

Vilket parti vill genomföra det här så att jag kan rösta på dem 2018?

ISIS styrka är dess svaghet.

Idag följer jag upp min förra blogg om ISIS och terrorismen. Där skrev jag att det är viktigt att bomba mer på ISIS. Genast började vissa som läste detta jämföra mig med Donald Rumsfeld eller den där Rambo eller nått. Så här behövs förklaras lite mera.

I sammanhanget är det viktigt att börja med geografin. ISIS (som bättre kallas daesh, men ISIS är enklare att skriva) håller till i två länder, Syrien och Irak. Dessa länder har fler problem än bara ISIS. Då mördarsekten har sitt huvud och hjärta i Syrien går det inte att diskutera dem utan att diskutera Syrien. Och man kan inte tala om Syrien, utan atta tala om Assad. I korthet har den mannen i nuläget någon sorts rekord i maktkåthet. Hälften av landets befolkning har flytt, och den andra hälften bor i ruiner. Och han tycker att den viktigaste prioriteten för landet just nu är att han får sitta kvar. Assad dödar fler än ISIS dödar. ISIS är mycket tydliga i sin kritik mot Syriens regeringstrupper, och den kritiken är nog den enda åsikt ISIS har där dom faktiskt har rätt.

Alltså; för att lösa problemet med Syrien måste man lösa problemet med Assad.

Man hade kunnat gå in och kriga mot honom i det förflutna. Det hade varit en alternativ lösning. Då hade Assad varit borta för länge sedan. Men nu finns Ryssland där. Och därför kan vi inte kriga bort Assad utan att det också blir krig mellan Ryssland och USA. Den vägen är utesluten alla dagar i veckan. Alltså måst det till någon sorts fredlig lösning med förhandlingar. Samtidigt kan inte Assad sitta kvar i längden, därför att då kommer folket att fortsätta kriga mot honom, varför Ryssland då måste stanna kvar i evighet, varpå Syrien i princip blir en rysk lydstat. Det är inte okej heller. Så på något sätt måste Assad pratas bort. Detta kan bara ske genom internationella förhandlingar. Andra är experter på detta och får uttala sig om det bättre än jag kan.

Syriens andra problem är alltså ISIS. Det kommer inte heller att gå att lösa det problemet om det inte blir fred i övrigt. Alltså; för att lösa ISIS-problemet måste vi lösa Assad-problemet. Men om vi tänker bort Assad ett tag och fokuserar på ISIS, hur ska vi ta hand om dem?

Det finns en grupp människor som anser att det också borde lösas genom “mjuka” metoder, alltså inte genom vapen. Dessa människor avfärdar jag genom att klumpa ihop dem under paraplyet “vänsterflummare”. Jag tror inte att en människa som är mot ISIS men inte vill bekämpa dem med vapen förstår vad de är för några.

Och där kommer jag till denna bloggs rubrik; ISIS styrka är dess svaghet.

Hur tänker jag?

Jo. Det finns ett antal pusselbitar. Har man alla kan man lägga hela pusslet.

Den första är att ISIS är kompromisslösa. De kommer alltså aldrig att ge med sig på ett enda område. Allt ska ske på deras vis, och du skall anpassa dig efter alla deras krav.

Det andra är att de är våldsamma. De dödar som metod. De som inte vill ge efter 100% för deras krav dödas, tills de andra blir för rädda för att säga emot. Stackarna som lever i deras huvudstad Raqqa har det på det sättet.

Det tredje är att de breder ut sig med våld.

Av detta följer att de måste stoppas med våld, då de helt enkelt inte låter sig stoppas av något annat. Vi kan inte låta detta skräckvälde breda ut sig ytterligare.

Nu måste vi titta på deras våld. De dödar folk av två orsaker. Den ena är som nämnts om någon inte håller med dem i någon fråga. Den andra är för att rekrytera folk. Som alla vet befinner sig ISIS i konstant krig. Det betyder att de förblöder på soldater. Ingen vet hur många som dödats, men det ligger nog i storleksordningen 10 000. Det kan vara mer. Alla dessa döda måste ersättas. Särskilt om de dessutom expanderar. Det betyder att de hela tiden måste rekrytera nya soldater. Och metooden de använder är massavrättningar. Dessa bestialiska massmord filmas och editeras ihop till filmer med vilka de värvar nya krigare. För vem vill inte hugga huvudet av kvinnor när deras barn ser på, det är ju roligt ju!

Med detta som värvningsmaterial drar ISIS till sig det sämsta av mänskligheten som finns att uppbringa. Och här kommer ISIS långsiktiga problem i dagen; ISIS kan aldrig bli fredliga. Då rasar logiken ihopa. De måste kriga för alltid. Dessutom har de skaffat sig så många fiender att de omedelbart anfalls av alla om de sänker garden.

De måste alltså kriga oavbrutet för att kunna rekrytera krigare som fyller på dem som dött. Men det finns ett problem till: De måste inte bara kriga hela tiden, de måste vinna hela tiden också.

För att dra till sig alla världens jihadister räcker det inte att spela fotboll med barns huvud. Det är visserligen en bidragande orsak till att man vill gå med, men de måste också kunna framställa sig som de som vinner. Alla vill ju vara med i det vinnande laget. ISIS lever på sina framgångar, helt enkelt.

Vad händer då om de börjar förlora? Om de förlorar så starkt att alla inser att de är körda kommer deras rekryteringsförmåga att allvarligt avta. Om man bestämmer sig för att sälja kvinnor på sexslavmarknaden bör man känna sig någorlunda säker på att deras manliga släktingar inte en dag intar stan.

Är det då möjligt för ISIS att vinna i längden?

Svaret är helt enkelt att vi avgör. ISIS saknar helt förmågan att långsiktigt upprätthålla sitt kalifat, om vi på allvar börjar bekämpa dem.

De har en del svagheter och bara en styrka.

Svagheter:

Landet bygger på skräck och förtryck. Folket vill helt enkelt inte vara med om de får välja.

De saknar helt långsiktiga inkomster. Oljan bombas sönder och det finns bara en viss mängd gods att plundra i de besegrade städerna.

Landet saknar de flesta av de nödvändiga strukturerna för att fungera. De satsar mest på koranskolor och fungerande avrättningsinstitutioner. Kollektivtrafik och avĺoppshantering är sånt som de inte riktigt har kläm på.

Styrka:

De är bra på att mörda folk brutalt och skryta om det. Detta gör att de är effektiva på att rekrytera nya krigare. Men det gör också att folk hatar dem, och i princip alla länder i världen har bestämt sig för att krossa dem.

Så deras styrka – det brutala våldet – blir deras svaghet också, att alla vänder sig mot dem. Och när alla länder vänder sig mot en stat som helt saknar allt som behövs för att fungera kan de inte hålla i längden.

Så vilken slutsats bör vi dra om hur vi bäst bekämpar ISIS? Svaret är att kriga mot dem. Endast krig kommer att stoppa dem. Om vi krigar mot dem och befriar viktiga städer så kommer de att få slut på rekryteringspotential, och med tiden rasar hela bygget ihop.

Det finns inga alternativ för oss i den fria världen där oskyldiga civilisters liv inte kommer att rinna. Hur vi än gör kommer tragedier att äga rum. Men det alternativ som leder till minst oskyligt blod är att så snabbt som möjligt kriga bort ISIS. Alla andra vägar är fantasier.

Hur vi löser problemet med Assad däremot är en annan historia.

Att tala med terrorister

Någon dag efter vidrigheterna i Paris är det dags för mig att sammanfatta några tankar jag har omkring ämnet terrorism. Frågorna vad är det som händer och hur stoppar man det måste ställas.

Som jag ser det finns det två saker man måste förstå omkring terrorismen. Den första är vem som utför den.

Terroristerna har det gemensamt att de tillhör två grupper samtidigt. Dels är de muslimer. Det gäller i det här fallet, och globalt sett I mer än 90% av alla fall av terrorism. Terrorism är i princip ett internt muslimskt problem i dessa dagar.

Den andra gruppen de tillhör är nazisterna. De är inte nazister av den typ som hyllar den felaktigt beämnda ariska folkgruppen, alltså germaner. De är nazister som sätter upp muslimer på den högsta hyllan över världens olika folkgrupper. Slår man samman islam och nazism får man islamism. Islamismen är en tillämpning av nazism på islam.

Detta betyder självklart inte att alla muslimer är nazister. Du kan vara muslim eller inte vara det. Du kan vara nazist eller inte vara det. Det är två olika frågor. En del är muslimer och nazister på en och samma gång. Ungefär som man också kan vara folkpartist och hårdrockare. Eller bara en av de två. De som är både muslimer och nazister är islamister.

Frågan om hur stor andel av muslimerna som är islmaister bör beröras. Personligen har jag mött många muslimer genom åren. En – från Kristianstad – var utan tvekan en islamist. De flesta andra var utan tvekan inte islamister. Eller höll väldigt väldigt tyst om det. Några var tveksamma fall. Jag tror det är ungefär så överlag. Någon procent är islamister, men i vissa geografiska områden är andelen avsevärt högre.

Hur vet vi att en person är islamist? Vi ställer två frågor. Först om personen är muslim. Om frågan med ja besvaras frågar vi vad han tycker om ISIS. Tycker han likt vår bostadsminister att de är frihetskämpar, eller att vi måste förstå deras situation eller att personen på olika sätt ursäktar eller förmildrar dem, då har du hittat en islamist. Om de börjar tala om mördarhundar och liknande är muslimen inte en islamist. Det är faktiskt så enkelt.

Den andra saken vi behöver förstå är att terrorrism är ett språk. Själv talar jag flera språk. Svenska och engelska, kan en god del tyska, lite ryska och spanska. Dessutom förstår jag en del hund, mer ko än de flesta. Men jag har svårt med får och katt. Terrorism är helt enkelt ett språk i raden.

När man insett att terrorism är ett språk följer två insikter. Den ena är att det är viktigt hur vi svarar. Vi har faktiskt bara tre alternativ. Först kan vi välja att ge efter. Då kanske de ”blir snälla”. Erfarenhet visar att det får terroristerna att begå fler dåd. När de utför sina massmord säger de ”ge oss det här”. Om vi ger efter då har vi visat att vi ger dem det de vill ha om de ber oss om det. De kommer självklart att ”tala” med oss fler gånger.

Nummer två är att inte svara. Det hjälper inte heller, de kommer att prata med oss igen, ännu högre, för att få ett svar.

Så det enda sättet som fungerar är att svara. Och svaret ska bli Nej. Ni får inte det ni vill ha. Så här gör man:

Om de vill att samhället ska bli mer islamiskt gör man tvärt om. Förbjuder slöja och hallalslakt eller inför andra restriktioner mot islam.

Om de vill att vi ska omvända oss till islam börjar vi utvisa muslimer och lägga ner moskéer.

Om de vill att vi ska engagera oss mindre i Syrien, då bombar vi dem ännu mer.

Detta är det enda sättet att tala med dem.

Varför är det det enda sättet att tala med terrorister? Därför att de är kompromisslösa. Terroristen vill att du ska göra som de säger, annars dödar de dig. Hela koncepetet med extrimism och terrorism bygger på att man aldrig vill förhandla, kompromissa eller mötas på halva vägen. En god medlare gör tvärt om. I en konflikt där en medlare kallas in är det medlarens uppgift att få till ett avtal där bägge parterna känner att de vann. Med terrorister är det helt omöjligt. De vill ha allt, på sitt sätt, utan att kompromissa en endaste liten bit. Och de dödar dig om du inte ger med dig helt.

Och att ge med sig helt innebär att förvandla Europa till ISIS-territorium. Och då har Sauron fått tillbaka sin ring.

Nu invänder någon att detta inte är trevligt alls. Att säga Nej till terroristerna är att göra hemska saker. Ja, det är vad det innebär. Terrorism är ett språk, och det är ett oerhört fult språk. Grövre än ett språk fullt med svordomar och könsord. Det är ett språk där våld och död är vokabulären, och kollektiva bestraffningar är gramatiken.

Och terrorismen tvingar oss att svara. Vi har bara tre val, att ge efter och bli som dem, att ignorera dem och då skriker de ännu högre, eller att ge dem svar på tal. I alla tre alternativen sätter vi något dåligt i rullning. Men det enda raka är att rakt och tydligt säga nej. Göra tvärt emot vad de vill.

I detta fallet att öka insatserna i Syrien ännu mer.

Men insikten att terrorism är ett språk leder till en andra ännu viktigare slutsats: om blodbad på våra gator är ett samtal, då vill jag att samtalet skall upphöra. Och hur gör vi det? Hur stoppar vi diskusionen.

Här måste vi återvända till det jag skrev längst uppe; terroristerna är islamister, vilka är muslimer som också är nazister. Det är alltså fallet att vi har nazister, av muslimsk religion, som sitter och dricker te och röker vattenpipa och diskuterar hur Europas folk med hjälp av outtröttliga blodbad skall böjas under islam. Frågan jag ställer mig är därför: varför accepterar vi att dessa människor finns på vår kontinent?

Angående de som utförde dådet i Paris där över hundra dödats har vi förstått att de består av två grupper. Dels en grupp som bott i Europa länge, många med medborgarskap, vissa t.o.m. födda här. Dels en grupp som kommit hit, gömda i flyktingströmmarna från Syrien. Men den sista gruppen är med största sanolikhet i minoritet. Det är de islamister som bott här länge som är grunden för hela operationen.

Så varför tollererar vi att de finns här? De bor här och vill med våld och massmord böja oss under deras islam. Varför tolerar vi dem överhuvudtaget? Om de vore nazister som inte var muslimer tror jag vi skulle satt åt dem hårdare.

Flera av de som utförde dessa dåd var redan sedan tidigare kända av polisen. Man visste att de var islamister, även om de inte begått några brott.

Mitt förslag, vilket jag tror är det enda som kan stoppa detta är åsiktsregestrering och utvisning. Vi bör alltså sätta säkerrhetspolisen på att spionera och ta reda på vilka människor som har islamistiska åsikter, och sedan helt enkelt utvisa dem utanför EU. Vad som händer med dem efter att de slängts av flygplanet är inget vi bekymrar oss om.

Alltså; om man ens anser att det finns förmildrande omständigheter bakom ISIS så bör detta vara anledning för utvisning på livstid.

Men det är viktigt att påpeka att det inte är ett brott att ha en åsikt. De skall därför inte ges böter, sättas I fångelse eller liknande. De skall helt enkelt hämtas av polisen, förhöras, sedan informeras att de inte är önskavärda inom EU och sedan sättas på ett flygplan tillbaka till det land där personen har sina rötter.

När alla dessa människor försvinner kommer det inte att finnas nog med folk för att kunna utföra dessa dåd.

Någon svarar då att detta är ganska odemokratiskt. Mitt svar på det är att demokratin försvann när dessa människor dök upp. De är inte direkt för demokrati, så varför ska de tvingas uthärda en politisk reform de är emot?

TILLÄGG

Efter att vissa personer läst denna text har jag fått en del synpunkter, vilket leder till att jag vill göra vissa klarifikationer här.

1: Vi skiljer på muslimer och islamister. Detta är mycket viktigt. Islam är en religion, den som följer denna religion är en muslim. Alltså borde följa att “muslimsk” betyder hur muslimer gör, “islamisk” betyder i enlighet med hur islam lär. “Islamism” är inte religion, utan politik. En politisk inriktning som bygger på iden att med våld införa deras version av islam. Man kan alltså vara muslim utan att vara islamist. Utan att för den skull jämföra (som en del gör) Kristdemokraterna med ISIS kan man konstatera att det gå att vara kristen utan att vara kristdemokrat. På precis samma sätt. För den svenska säkerhetstjänsten är det därför fullständigt ointressant att veta vilka som är muslimer och vilka som inte är det. Däremot vill vi veta vem som är islamist, och dessa finns bland muslimerna. Så vi letar alltså inte EFTER muslimer, vi letar BLAND muslimer efter islamister.

2: Jämförelsen mellan nazismen och den politiska komponenten i islam har ifrågasatts. Jag valde att jämföra med just nazismen av två anledningar. Den ena är dess likhet. Nu är det så att bolsjevismen och nazismen är nästan identiska, med den skillnaden att nazisterna byggde mordfabriker medan bolsjevikerna beslagtog folks egendom i stället. Jag tyckte dock att nazismen är en marginellt bättre jämförelse. Även om islamismen i sig är ganska socialistisk. Som sagt, det råder mycket stor likhet mellan bolsjevism och nazism. Den andra orsaken att jag jämförde med just dem är att det finns historiska kopplingar. YAsser Arrafats morbror, som var storfufti av Jeruslamen, var kompis med Adolf Hitler, och satte upp ett eget SS-förband. Detta är inte en isolerad händelse, utan en del av en trend. Vill du ha tag på böcker som Sion Vises Protokoll eller Mein Kampf är din lokala islamistiska bokhandel det första stället du ska leta på.

3: Ökade bombningar. Jag menar inte att vi ska ändra bombningarnas kvalite, utan dess kvantitet. Röster har höjts för att vi nu ska börja bomba kvinnor och barn. Det är inte intrerssant. Islamisterna vill sprida bilden att de är orättvist behandlade människor som reser sig mot förtryck, och därför önskar islamisterna inget hellre än massor med döda kvinnor och barn. Det såg vi under det senaste kriget mellan IDF och Hamas, där Hamas satte upp vägblockeringar för att hindra palestinier att fly från de delar där det bombades; de ville ha upp sina egna civila dödstal så högt som möjligt. Vi ska alltså bomba islamisternas ställningar hårdare, men inte sänka standarden angående hänsyn till civila. Jag tycker till exempel att bombningar av oljeanläggningar som gjorts rätt nyligen är en väl motiverad och balanserad insats.

Syrienkrisen och det svenska välfärdssystemet

Till följd av krisen i Syrien väller nu flyktingar ut ur landet. Till Sverige kommer de nu med en takt av över 1500 människor om dagen. Det betyder att flyktingarna just nu är den utan konkurrens starkaste demografiska faktorn i landet. De andra faktorerna är invandrare från andra länder, utvandrare, födda och döda. Flyktingarna från Syrien är alltså en demografisk förändring starkare än alla de andra tillsammans.

För att ställa detta i proportion så växer befolkningen pga detta med 1,5 miljoner per 1000 dagar, eller ungefär en halv miljon om året. Vi är knappt 10 miljoner. Alltså 5% befolkningstillväxt perår.

Ställd inför denna statistik börjar jag fundera på vad detta gör med vårt svenska välfärdssystem. Vissa viktiga frågor reser sig närmast automatiskt. Tyvärr är debattklimatet i landet sådant att man inte kan ta upp denna fråga utan att anklagas för att vara rasist. Mitt perspektiv är dock inte att vi alla ska gå och rösta på Sverigedemokraterna – det är bara att läsa min blogg för att se vad jag tycker om dem – utan att man måste, som Arga Snickaren säger, ha en plan. Och först när man ser problemet kan man ta fram dess lösning, planen.

Så vad är problemet? Först behöver vi titta på själva välfärdsmodellen. I stort sett går den ut på ett antagande som formades när Sveriges industri gick på högvarv. Efter Andra Världskriget var alla världens länders industrier antingen sönderbombade eller konverterade till krigsproduktion. Sverige var nog det enda landet som hade en fullt fungerande, modern, civil industri, med både stål och virke som nationellt producerat råmaterial dessutom. Vi fick ett par decennier av ohämmad tillväxt. Och alla som kunde jobba fick jobba. Om de var män.

De som inte kunde få jobb av olika skäl, exempelvis sjukdom, kunde då med enkelhet försörjas av den arbetande majoriteten. Dessutom hade arbetarna vett att dö strax efter pensionen, så kostnaderna för att hålla pensionärerna vid liv var också låga.

Nu är situationen en annan. Pensionärerna lever femton år längre (ellernått), vilket är trevligt, men det kostar massor med mer pengar i pension. Och som jag skrev i min förra blogg så finns det inte längre jobb till alla. Mekanisering, automatisering, datorisering och outsourcing har slaktat mängder med jobb, och många fler än vad som tillkommit. Vi har alltså fler som ska försörjas av färre i detta välfärdssystem, än hur det var från början.

Detta anstränger välfärdssystemet, men inte till bristningsgränsen. Vi har mindre marginaler, och kan inte ge åldringarna på hemmet lika mycket lingonsylt på oxjärparna som innan, men det håller ihop. I någon mån. Sverige rankas trea som land att vara gammal i (efter Schweiz och Norge), du kan googla det.

Nu när vi har ett redan ansträngt men inte brutet välfärdssystem så ställer mördarhundarna ISIS och den maktkåte Assad till en flyktingkatastrof som i kvalité är att jämföra med Andra Världskriget, endast begränsad till ett mindre geografiskt område. Runt hälften av Syriens drygt 20 miljoner huvuden stora befolkning är på flykt. Och dessa människor är inga mobiltelefonförsedda guldgrävare, de är flyktingar som försöker rädda sina liv, och råkar ha ägt mobiler när kriget bröt ut.

1500 om dagen. I Sverige har vi en idé. Den är att om vi kommer på att du behöver skydd ska du få livstids uppehållstillstånd, och fullt tillträde till vårt välfärdssystem. Majoriteten av dessa 1500 om dagen kommer att ges uppehållstillstånd. Låt oss säga 1000 jämnt för att få en rund fin siffra.

De flesta kommuner i Sverige skulle inte klara av att ta emot 1000 flyktingar om de fick dem på en dag. Det finns 290 kommuner i landet. Det kommer alltså att räcka med under ett år för att knäcka de flesta kommuner i Sverige om vi sprider ut dem jämnt. En del tåler mer, andra mindre.

En sak behöver vi ha klart för oss: Detta är ingen tillfällig kortvarig historia. Syrienkrisen utlöstes från början av torka. Efter fyra år i rad utan regn började oroligheterna, vilka accelererade från demonstrationer till inbördeskrig till fullskaligt krig med flyg från länder i hela världen som bombar där. Nu har Ryssland lagt sig i, med intentionen att skydda Assads regim. Jag vet inte vad som händer men det lär troligtvis inte förkorta landets lidande. Vidare står hela mellanöstern inför två stora problem: det ena är det redan nämnda problemet med torkan, vilket ytterst är ett klimatprblem. Det andra är att deras ekonomier är beroende av oljeexport. Och de fälten håller också på att torka ut. Detta kommer att generera en outtömlig ström av kriser och flyktingströmmar framöver. Det kommer självklart att gå upp och ner, men det kommer aldrig att försvinna. Detta problem kommer inte att försvinna på ett snabb och enkelt sätt.

Vad händer då om vi i Sverige bestämmer oss för att alla som kommer hit ska få komma in i vårt välfärdssystem? Svaret är enkelt: då det finns begränsat med resurser i systemet, men närmast obegränsat med folk att stoppa in i det kommer detta att leda till överbelastning. Vi kan helt enkelt inte ta emot hur många som helst, och det finns hur många som helst.

En illustration av att vi faktiskt kan få för många är det enkla faktum att vi faktiskt på fullt allvar diskuterar TÄLTLÄGER I SVERIGE MITT I VINTERN!

Så vad kommer att hända? Det finns ett par möjliga scenarier. Alla är otrevliga.

1: Vi fortsätter som förut. En dag inser vi att pengarna tar slut och systemet kraschar. Detta är vad som kommer att hända. Om man diskuterar problemet stämplas man ju som rasist, så det vågar ingen göra.

2: Vi stoppar flyktingarna vid gränsen och låter dem klara sig bäst de vill. Extremt inhumant, och till stor del inte genomförbart.

3: Vi släpper in dem i landet, men inte i välfärdssystemet. Då får vi ett samhälle med två klassers människor med olika rätt till trygghet, hälsa, etc. Ghetto.

Inga av dessa alternativ är trevliga på något sätt. Det kommer som sagt att bli alternativ 1 eftersom taburegler förbjuder oss att tala om detta. Men går det att lösa? Kan vi skaffa – som Arga Snickaren säger – en plan?

Självklart har jag vissa löst formulerade idéer om detta. Men det viktiga är att vi inte blundar för verkligheten av rädsla för att utmålas som rasister – tvärt om är det för att vi bryr oss om dessa människor vi diskuterar problemet – utan sätter oss ner och funderar. Hur många klarar vi av att ta emot utan att det brakar ihop? Vad gör vi när kvoten är full, och hur gör vi på vägen dit? Kan vi göra på något annat sätt? Vi kan inte förlita oss på att Ungerns taggtrådsstängsel håller ner invandringen åt oss så att vi kan sitta här uppe i Sverige och utmåla andra länder som mindre goda än oss själva samtidigt som världen brinner.

Om förkortad arbetstid.

Vissa partier anser att man bör sänka arbetstiden till exempelvis 6 timmar om dagen. Jag tänkte skriva vad jag anser om det, arbetstidsförkortning.

Vi kan börja med att konstatera att under den större delen av människans historia så arbetade vi inte efter klockan, utan efter behov. Arbete och fritid flöt samman. Om en jägare går ut för att jaga ett bytesdjur för att ge mat åt sin familj, är det arbete eller fritid? Frågan är meningslös för en person som lever i ett jägar/samlar-samhälle. Frågan blev meningsfull först när vi började arbeta för andra mot betalning. Då började vi sälja vår tid för pengar eller annat, och tiden måste mätas. När du säljer din tid är den inte längre din, och fritid blev då den tid du inte säljer.

Alla vet att vi förr i tiden arbetade länge. En sågverksarbetare på mitten av 1800-talet arbetade 06:00 till 20:00 med bara två korta raster. Sex dagar i veckan och ingen semester. Nu arbetar vi 8 timmar per dag, 5 dagar i veckan och har 5 veckors semester. Alla vet vad som orsakade detta; industrialiseringen. Fram till 1970-talet minskades arbetsbördan successivt, men sedan slutade den att minskas. Vi satt fast på 40 timmar per vecka, med 5 veckors semester.

Om du gjorde din första arbetsdag det år den 5:e semesterveckan infördes bör du gå i pension ungefär nu. Det betyder att nästan alla som har ett jobb idag gjort hela sitt yrkesvärv efter att den sista minskningen av arbetstiden införts. Vi har vant oss vid 40 timmar per vecka med 5 veckors semester, och tycker det är självklart. Ungefär som om det var en del av den naturliga ordningen. Ett av Moses tio budord. Något du kan läsa ut av det periodiska systemet. Något som står skrivet i stjärnorna. Något som finns i människans DNA och inte kan ruckas på. Men är det så?

Nej. Vi människor bestämde att vi skulle jobba 40 timmar i veckan, minus 5 veckors semester. Vi bestämde det, och kan ändra det igen. Vi kan, efter behag, öka eller minska arbetstiden. Så enkelt är det.

Det som minskade arbetstiden var mekaniseringen. Maskiner utför det fysiska arbetet, människan behöver bara styra maskinerna. Produktionen ökade, arbetsinsatsen blev mindre. Mekaniseringen nådde även jordbruket, vars andel av befolkningen sjönk från 80 till 2 procent. Detta frigjorde arbetskraft, som kunde åka in till stan och ta ett jobb. På 50-talet bodde man i ett hus på landet och tog bilen in till industrin som låg nära en tätort.

Men det har hänt saker sedan mekaniseringen minskade arbetstiden från 14*6 till 8*5 timmar per vecka.

Automatisering Nu behöver inte längre arbetaren trycka på knappen, maskinen vet själv vad den ska göra. Lite av automatiseringen ägde rum innan den 5:e semesterveckan infördes, men det mesta kom efter, och det pågår fortfarande.

Datorisering Detta skedde i tre steg. Först tog datorerna över tråkiga beräkningsuppgifter. “Computer” var från början ett yrke. Folk (män) som satt och räknade ihop tal i tabeller hela dagarna, då handel kräver bokföring och redovisning. Nu gör datorer det. Nästa steg kom när man kopplade ihop datorerna med telefoner. Jag vet att du pratat med en dator på telefon. Det sista steget kom med Internet i datorerna. Jag har själv beställt ett hamburgermeal genom att peka på en skärm. Eller tagit ut pengar utan att tala med någon som arbetar på banken.

Och denna process pågår fortfarande, i ett ohämmat tempo.

Outsourcing Flytta tillverkning eller kundtjänst till andra länder. Billigare. Och gör massor med svenskar arbetslösa.

Alla dessa processer har till största delen ägt rum efter man införde den 5:e semesterveckan. Och de har trimmat bort oändliga mängder jobb. Och fortsätter göra det. Men mer teknologier är på väg. Inte minst tror jag att artificiell intelligens kommer att ta bort många arbeten. AI kommer inte att kunna ersätta en psykolog eller en barnpassare. Men många andra jobb. Kombinerat med robotteknologi med mänskliga gränssnitt (ni kan tala med varandra) kan de till exempel helt ta bort kassörskorna på ICA, ersätta kirurger, lagerarbetare och många andra. Även transport kan skötas utan människor, såväl lastbilschauförer som piloter kan ersättas av maskiner.

Nu tar inte ny teknologi bara bort jobb. De skapar nya också. Men dessa nya jobb kräver mer konsumtion. Personligen anser jag mig ha nog med prylar. Vi konsumerar så mycket att vi dödar planeten. Att öka konsumtionen för att hålla drömmen om 40 timmars arbetsdag levande är ingen bra ide.

Vi har kommit till en punkt där 40 timmars arbetsdag för alla är ett ouppnåeligt ideal. Vi försöker täcka över bristen på behov av människor med långa utbildningar, sysselsättningsprogram för arbetslösa och genom att uppfinna onödiga arbeten. Men trots allt vi gör finns inte behovet av alla. Lösningen är att minska på arbetstiden. För eller senare är det dags att inse detta. Det är inte en politisk bedömning, det är en teknisk.

Sverigedemokraterna fortsätter att växa

Sverige vaknade idag upp till nyheten att Yougovs senaste mätning av politiska sympatier gör Sverigedemokraterna till landets största parti, med 25% av rösterna. Jag hade tänkt blogga om SDs framgångar bland väljarsympatierna för ungefär en vecka sedan, men sköt på det. Jag arbetar i ett naturreservat så jag har mycket tid att tänka men är trött när jag kommer hem. Mindre än 10% av mina bloggtexter hamnar på servern till slut. Men den här nyheten känner jag mig tvungen att blogga om.

Alltid när nya framgångssiffror för SD kommer så följer vissa mönster. Experter som förklarar vilken händelse alldeles precis som dragit in de extra sympatierna. Andra tyckare som förklarar att det är tillfälligt och går över, eller så anser man att man inte kan lita på just den undersökningen. Och det slentrianmässiga “vi är [100 minus SDs väljarandel] procent som inte röstar på SD”. Det där sista blir allt tunnare efterhand som den siffran sjunker. “Vi är 49% som inte röstar på SD” har liksom ingen ordentlig punch, tycker jag.

Jag har alltid förutspått att SD kommer att växa, men felat i att jag underskattat tempot. Efter valet 2006 profeterade jag att de skulle nå riksdagen efter valet 2014. De kom in 2010. Jag förutspådde minst 20% av rösterna i valet 2018. De har troligtvis redan passerat den gränsen.

Jag har alltså haft rätt i att SD kommer att växa, men fel i bedömningen av takt. Jag anser dock att jag har betydligt bättre koll på detta än de flesta som försöker förstå varför folk “går över” till SD.

Och för att förstå behöver vi gå tillbaka till 80-talet. Tekniskt sett var det början av 90-talet. Men det var fortfarande kulturellt sett 80-tal. Vi klädde oss 80. Musiken var 80 (och på kassetband). Frisyrerna var fortfarande 80. Mobiltelefonerna det samma. Internet hade inte börjat än. Några år senare skulle jag predika för folk om att det finns något som heter Internet, och det är ett nätverk som kopplar samman alla datorer i världen. Och jag skulle mötas av den där skeptiska blicken. “Vad ska man med det där till?” Det låg fortfarande i framtiden, jag skulle inte känna till något om det på flera år, och min första egna dator skulle ligga flera år framåt.

Jag hade PRAO med Hebbe, vaktmästaren på några av komunens ålderdomshem. Jag var där i nån vecka. På den tiden fanns det något som hette Fax. En apparat som kan skicka bilder över telefonlinjen, och printar ut dem på papper. Den här dagen skulle Hebbe göra ett ärende jag inte fick följa med på så han lämnade mig på kontoret en timme och åkte iväg. Där gav han mig en pärm. Innehållet var kedje-fax. Det förekom på den tiden. Kulturellt 80-tal. Du har en rolig bild. Faxa den till en kollega på ett annat kontor. Han faxar den till nästa och så vidare. Skämten går runt, varv efter varv. Hebbe sparade dem alla i en pärm. Den var tjock.

Det var skämt av olika slag. En del var roliga. Andra handlade om sex eller alkohol. Poängerna var billiga. Och flera av dem handlade om rasism. Skämt om invandrare, eller långa utläggningar om hur mycket bidrag de får. Och snack om att de bara vill leva på bidrag och tar våra jobb. Hur nu det går ihop. Jag minns hur illa jag tog det där. Det kändes helt enkelt obehagligt att läsa den där pärmen.

Det minnet är det första bevarade minnet jag har av den svenska vardagsrasismen. Men det är inte mitt första möte med den. Jag hade redan hört allt. Visste om det. Just den händelsen med Hebbes pärm är först bara i bemärkelsen att jag har ett klart minne av det.

Jag kommer från en familj som hade andra värderingar. Mormor gömde flyktingar på vinden och så där. Man blev liksom inte rasist i min familj. Så jag reagerade därefter på den där pärmen.

Den där rasismen jag såg i den där pärmen är inget nytt. Jargongen har funnits, åsikterna och väljarna också, sedan ungefär 80-talet. En viss kategori av politiska värderingar som kan sammanfattas med främlingsfientlighet. Och dessa människor utgör en stor – mycket stor – del av vår befolkning. Bland långtidsarbetslösa gissar jag på 80%. Jag känner många och möter knappt någon som inte har dessa värderingar. Hantverksyrkena ligger högt där också. Likaså industriarbetare, folk på landet och de som arbetar inom transport. Man röstar på Socialdemokraterna, men är främlingsfientlig. Eller på Centern om man är från landet.

Så varför växer SD? Frågan är fel ställd. Frågan är “vad kan hindra dem” eller kanske “varför först nu”?

Men svaret på frågorna är följande:

Dessa människor är vardagsrasister, men de är inte nazister. Jag kommer bara på rak hand på en långtidsarbetslös jag mött som inte har de värderingarna, men jag vet inte när jag senast träffade en nazist. Industriarbetare och bönder vill inte rösta på sådana partier. Och SD grundades av gamla nazister och SS-veteraner. Det är inte intressant. För någon.

Jimmie Åkesson fattar detta. Så han slänger ut nationalsocialismen och satsar på svensonrasism i stället. För det finns hur många fler väljare som helst. Och för varje incident som sker får dom några röster till. IKEA-morden drog in rätt många väljare. Men reklamen i tunnelbanan gjorde än mer. Inte reklamen i sig, men det faktum att folk fick panik. De ungdomar som hoppade upp och rev ner reklamen och trillade och slog sig så att SL tvingades stoppa reklamen av säkerhetskäl är förmodligen personligen ansvariga för 10000 nya SDare.

Förklaringen till att SD växer är inte

att de andra partierna misslyckats med att kommunicera sin linje

att de andra partierna blivit mindre ideologiska så att SD är det enda partiet som står ut

arbetslöshet och utanförskap

tillfälliga händelser som snart är överspelade

att det inte finns några missnöjespartier kvar längre

eller något annat

Förklaringen är en annan:

Väljargruppen existerar redan, och har gjort det sedan 80-talet. SD har helt enkelt klippt om sin profil för att anpassa den efter denna grupp av väljarkåren, och blir allt bättre på att få folk att fatta att de är partiet för vanliga svensonrasister. Och nu när folk förstår det i allt högre grad kan ingen stoppa dem.

Min prognos för 2018?

SD har över 20% av rösterna.

Kanske får de över 25%.

30% är möjligt.

De har god chans att bli största parti i valet.

Jimmie Åkesson eller efterträdare blir kanske statsminister. Fullt möjligt.

Totalt kaos i riksdagen.

Min slutsats om ordet neger

Psykologer vet om att om likasinnade börjar diskutera sina åsikter med varandra så blir de allt mer likriktade. Man vill bekräfta sitt medlemskap i gruppen genom att “verkligen” tycka som de andra. Det är förmodligen så extremistiska ideér föds. Själv har jag nästan ingen att samtala med politik om vilket leder till en annan process; istället för att ta till mig en politisk paketlösning av det ena slaget eller det andra så driver jag fritt omkring och bildar mig uppfattningar som faktiskt är mina egna.

Av just den anledningen har jag inte som så många andra snabbt bildat mig en uppfattning om bruket av ordet “neger” och sedan byggt en betongbunker omkring min åsikt. Därför har jag inte heller förstått hur folk tänker, oavsett vad de tänker i frågan. Och därför har jag tänkt mycket på saken. Bland annat här, i ett blogginlägg ingen som läst det verkar ha förstått. Följande är vad jag till slut kommit fram till.

Det finns många negativa tillmälen som gått från att vara en förolämpning till ett accepterat bruksord. Det tidigaste exemplet jag känner till är ordet “kristen”. I Apostlagärningarna läser vi “det var i Antiochia de troende först kom att kallas kristna”. Efter det används inte ordet nått mer i boken. Ordet kristen används bara 2 gånger i hela Nya testamentet, om jag har rätt för mig. Varför är det så? Den mest troliga förklaringen är att ordet kom till som en förolämpning. Med modern politisk svenska skulle vi säga att ordet var “kränkande”. Men med tiden händer något; de troende börjar använda ordet om sig själva, tills det till slut blir det förväntade ordet att använda när man skall referera till gruppen.

Hur gick detta till? I två steg. Det första steget är “neutralisation”. Det går ut på att om jag använder ordet om mig själv slutar det vara en förolämpning. Det andra steget är “integration”. Det betyder att ordet blir så accepterat att det blir ett allmänt bruksord, vilket de som utpekas av ordet själva använder om sig, och förväntar sig användas av andra.

Det som hände med de troende i Antiochia och senare var att de lät ordet “kristen” genomgå “neutralisation och integration”, vilket är den term jag väljer att använda för att beskriva processen. Men det har hänt flera gånger sedan dess. I modern tid har ordet “nörd” gått från att vara ett tillmäle till något man är stolt över. “Skogsmulle” var också ett tillmäle en gång i tiden. Jag defineierar mig själv med stolthet som just en skogsmulle, likväl som kristen och nörd. Alla de orden har blivit neutraliserade och integrerade.

Andra ord som är på väg genom processen är bög och flata. Så många av dessa använder ordet om sig själv att de till stor del gått igenom processen. Det är ännu inte helt säkert att använda de orden, i de lättkränktas land finns det fortfarande de som ser en negativ värdeladdning i de orden, men jag tycker att de som gör det behöver följa med i utvecklingen. Bög och flata är inte längre kränkande ord. Get used to it.

Så vad tycker jag då om neutralisation och integration? Personligen tycker jag det är ett alldeles utmärkt sätt att bemöta intolerans. Om någon ämnar kränka mig med ordet tar jag det till mig och bär det med stolthet. Kränkarna förlorar då ett ord att använda för att kränka folk med. Fantastiskt, vi borde göra så med fler ord.

Men en sak behöver slås fast: endast de som utpekas av ordet kan neutralisera och integrera det. Jag har inget emot att kalla mig själv “rödtott”. Men du som inte har den vackraste hårfärgen i världen får använda det på mina vilkor. Så fungerar det. Endast den som borde känna sig kränkt kan välja att känna sig stolt över ordet.

Var hamnar vi då med ordet neger?

Martin Luther King använde konsekvent ordet i sina tal. Han nämnde jämt och ständigt “the negro” när han talade om sitt eget folk. När jag nämner detta faktum för vänstermänniskor får de något chockerat i blicken och säger “men han var ju svart ju”.

Och det är exakt här det går fel. Vad M.L. King gjorde var att neutralisera och integrera ordet neger. Detta kraftfulla sätt att ta bort en kränkande värdeladdning i ett ord.

Och då kommer en massa VITA TYCKARE och säger att stopp och belägg, detta ord är kränkande och får icke brukas. Det är vita människor som drivit denna linjen. Av någon orsak blir vita mycket mer kränkta av ordet än svarta blir.

Låt mig då återvända till det jag skrev längre upp: Endast den utpekade gruppen kan neutralisera och integrera ordet. Det betyder att det är deras val. Samerna väljer själva om de vill kallas lappar eller ej, osv. Men i det här fallet är det vita som bestämt åt de svarta att de skall känna sig kränkta av ordet neger. Detta är en rättighet vita inte skall ta sig. De svarta har berövats möjligheten att neutralisa och integrera ordet neger. Det var deras val. Vita tyckare tog det valet ifrån dem.

Hade jag varit svart själv hade jag varit skitarg på detta.

Debatten om vigselrätten.

Dagens inlägg handlar om en vänsterpartists åsikt att vissa människor inte ska ha rätt att viga folk pga sina åsikter. Men innan vi tittar på vad han tycker och analyserar det så behöver vi göra en snabb sammanfattning av vad som skett.

Steg ett: Pingstpastor Tommy Dahlman vill komma in i riksdagen för Kristdemokaternas räkning. Då han har en traditionell syn på äktenskapsfrågor påbörjar tidningar, exempelvis expressen, en serie skriverier i frågan.

Expressens webartikel här:

http://www.expressen.se/gt/homosexuella-kommer-till-helvetet/

Tommys egen blogg om mediedrevet här:

https://tommydahlman.wordpress.com/2015/04/12/journalistik-nar-den-ar-som-samst/

Steg två: 22 pingstpastorer skriver en insändare till den kristna tidningen Dagen där de försvarar Dahlmans synsätt.

Artikeln finns här:

http://www.dagen.se/debatt/bibeln-tydlig-om-homosexualitet-1.349464

Nu har jag inte för avsikt att kommentera saken här. Jag anser mig inte nog insatt för att ha något intressant att säga i frågan. Men istället vill jag kommentera något annat. Så vi går vidare till steg tre.

Steg tre: Hans Linde, riksdagsledamot för (V) och talesperson i HBTQ-frågor skriver att pastorer som inte vill viga homosexuella ska fråntas sin vigselrätt.

Länk här:

http://nyheter24.se/debatt/794792-pingstpastorerna-diskvalificerar-sig-for-vigselratten

Och detta vill jag kommentera.

För det första tror jag inte att han är för att majoriteten av alla imamer och rabbiner ska förlora sin vigselrätt. För det blir konsekvensen av detta. Men han anser självklart att endast kristna vigselförättare skall tvingas viga personer de inte anser bör vara gifta. Muslimer är undantagna. Eller? Jag vill se ett förtydligande i den frågan.

Nästa sak han inte tänker på är att han nu dömer pingstvänner till att inte få bli vigda av någon av deras egen tro. För det är inte många som kommer att göra detta. Men detta är inget problem. Vänsterpartiet var stödparti åt Sovjetunionen under hela den eran, så att de vill utplåna alla kristna är inget förvånande. Varför bry sig om att kristna inte får vigas i sin egen kyrka längre? Knappast ett problem för Hans Linde.

Men det finns en annan sak som behöver påpekas: En demokrat låter folk göra det de själva vill[*]. Men han tvingar ingen att göra det han inte vill.

Det är inte diskriminering att säga “jag tänker inte viga dig, men du ska få ett telefonnummer till en annan präst som vill göra det”. Men det är diskriminering att tvinga någon att viga ett par han inte anser hör ihopa. Min mormors syster fick först gå till kommunhuset och bli vigda, sedan gick de till kyrkan och blev vigda av sin pastor. För på den tiden fick inte pastorer ur frikyrkorna viga. Demokratiska framsteg har gjorts sedan dess. Men nu går debatten mot att gå tillbaka till den tid då folk förföljdes och diskriminerades på grund av sin religion.

Att en vänsterpartist inte förstår detta är inte förvånande. Partiet var under 70 år stödparti för världens näst största (likaledes kommunistiska Kina är etta) mördar-förtryckarregim (Sovjetunionen) och stöttade villigt detta land när det mördade nästan hundra miljoner människor. Det säger sig själv att en människa som representerar detta parti i riksdagen verken förstår vad demokrati är, eller inser dess värde.

I grundlagen står det att makten utgår från folket. Alltså är staten folkets tjänare, och inte dess herre. Staten och dess myndigheter är till för att betjäna folket, och finns till för folkets skull. I kommunisternas världsbild är det precis tvärt om. Pingstkyrkor, moskeér och synagogor viger precis hur de vill, och staten och dess myndigheter anpassar sig därefter.

Så självklart är det svårt för ett parti som fram till helt nyligen (90-talet) var ett bekännande kommunistparti skulle kunna förstå detta.

Att ge folk frihet är demokrati. Att tvinga någon till något mot dennes vilja är diktatur. Det förstår demokratiskt sinnade personer. Hans Linde och det parti som gett honom en riksdagsplats tillhör inte dem som förstår detta.

[*] Jag syftar självklart inte på sådana saker som att betala skatt, mörda eller våldta. Det fattar ni nog.

Politisk multidimensionalism

Alla som diskuterat politik med mig vet att jag – milt sagt – gillar att kritisera vänstern. Och det kommer jag att göra i kommande bloggar. Men färre vet att jag faktiskt inte anser att vänstern existerar. Eller högern för den delen. Den politiska skala vi använder är alldeles för trubbig. Tänk om vi definierade alla religioner, idrotter eller yrken efter en endimensionell skala. Ingen skulle acceptera det, allt sådant har alldeles för många dimensioner för att kunna förenklas på det sättet. Så är också fallet med politiken. Höger/vänster-skalan är alldeles för förenklande för att överhuvudtaget vara användbar. Dagens blog handlar därför om politiska dimensioner. En karta över det politiska landskapet.

Staten, kapitalet och individen.

Den första dimensionen är den två-dimensionella makt-dimensionen. Vem ska bestämma? I Sverige och det mesta av den civiliserade världen finns tre hörn, staten, kapitalet och individen. Dessa representeras av sina egna politiska ismer.

Staten – socialismen.

Man anser att staten ska bestämma. Utan centralstyrning fungerar inte samhället. Allt regleras i lag, höga skatter tas ut och pengarna används i välfärdsprogram med mera, företag ägs och drivs av staten.

Kapitalet – kapitalismen.

Här anser man att det är företagsekonomin som är grunden i samhället. Där skapas jobben, allt produceras, och källan till allas löner och all skatt finns här. Därför ska man också stifta lagar som gynnar företagen. Folk ska också behandlas på detta sättet, som anställda vars funktion i samhället är att jobba och sedan konsumera för pengarna de tjänar så att hjulen fortsätter rulla. Dessa människor tycker också att konsumtion är ett enbart positivt begrepp.

Individen – liberalismen eller anarkismen

Här anser man att individen är vad samhället är till för, så samhället ska inordnas på ett sådant sätt att det blir till största möjliga nytta för individen. Om detta drivs så långt att man avskaffar både stat och företag så att alla ska få göra som man vill kallas det anarkism.

Personligen anser jag att alla tre ideologierna har en poäng. Staten måste få sköta de centrala angelägenheterna, företagen måste rulla på så att saker produceras och vi har pengar i de officiella finanserna, och individen måste vara i centrum för själva samhället. Alla dessa delar måste fungera. Men många snöar in sig i ett hörn och då blir det extremistiskt. Om socialismen drivs tillräckligt långt hamnar vi i kommunismen. Den ideologin har dödat en kvarts miljard människor under 1900talet. Så det finns skäl att undvika att hamna i hörnen på denna triangeln, tycker jag.

Vi kan också konstatera att det alltid verkar finnas tre hörn, även om hörnen är utbytbara. I Iran har prästerskapet ett hörn, så var det även i Europa en gång i tiden. I de miljöerna verkar det vara individen som får stryka på foten. Man kan även låta militären ha ett hörn i makttriangeln. Se Egypten, Burma eller Romarriket som exempel.

Det är i den här triangeln vi hittar höger/vänster-skalan. Den sidan i triangeln som går mellan kapitalismen och socialismen är vår höger/vänster. Man säger också mycket riktigt ibland “högerliberal” eller “vänsterliberal” om vissa politiker och debattörer. Därför att en hel del förstår att liberalismen är en egen dimension. Makt-triangeln är två-dimensionell. Höger-vänster är bara ena axeln i det planet.

Internationalism/Nationalism.

Denna skalan är ganska självförklarande. Internationalister vill att alla länder och folk ska vara med, nationalister tycker att det räcker med deras land eller folk. Är man tillräckligt nationalistisk blir man till slut en rasist. Exempel på nationalistiska länder är USA och Ryssland. Sverige är ganska interntionalistiskt. SD är enligt egen utsago ett nationalistiskt parti.

Rörelser som är internationalistiska inkluderar: de flesta socialister (men inte alla), kristendommen, nykterhetsrörelsen, scoutrörelsen, idrottsrörelsen. Ja, ni fattar. De flesta.

Nationalistiska rörelser är de flesta rasistiska, inklusive den version av socialism som heter nationalsocialism. Även islam är nationalistisk.

En sak som förvånar vissa och som många vägrar att acceptera är att nazismen alltså är en extremvänster-rörelse. Jupp. De är socialister. Men de är nationalister. National-socialism. Ledtråden finns i namnet. Om man bortser från den nationalistiska delen så är de alltså av samma skrot och korn som bolschevismen. Värsta sortens kommunism, alltså. Att kalla denna rörelse för “extremhöger” är ett historiskt felaktigt bokföringsbrott. Samtidigt måste man förstå att en internationalistisk rörelse inte vill kännas vid en nationalistisk. Men som sagt; bortsett från den detaljen är nazismen vänster i allt de gör och tar sig för.

Industrialism/miljöism

Det engelska ordet är “enviornmentalism”, men jag hittar inget bra svenskt ord för detta.

Även denna dimensionen är självförklarande med få nödvändiga kommentarer. Vi kan dock tillägga att de traditionella socialsitiska och kapitalistiska ideologierna alla är industrialistiska. Vänstern är alltså av tradition industrialistiska. Vi ser också miljöförstöringen i Kina och Ryssland som ett kvitto på detta. Det går att ta fram en miljöistisk socialism – MP försöker sig på det – men man ska inte inbilla sig att vänstern har en miljömässig historia att bygga på. Vänstern är arbetarrörelsen, och de har alltid varit för fler fabriker och fler arbetstillfällen. De två hänger samman.

Eftersom även “högern” är industrialistisk slutade jag en dag att kalla mig kapitalist, då mina värderingar är alldeles för mycket åt miljöhållet.

Konservatism/anti-normalism.

Jag vill inte återanvända synonymen “liberalism” för att markera motsatsen till konservatism, det hade blivit förvirrande. Anti-normatism får duga. Men i texten nedan gör jag det ändå för ett bättre flöde i brödtexten.

Just nu är det bara att konstatera att anti-normalismen går i sitt segertåg och verkar ostoppbar. Men historiskt sett har detta alltid pendlat fram och tillbaka. Medeltiden var liberalt (ja, faktiskt), slog över i konservativt på 1500-talet, sedan följde två liberala århundraden igen, 1800talet och början av 1900talet blev konservativa, och nu slår det över i en liberalism som är mer långtgående än något vi sett på mycket länge. Varför slår det så? Varför kan vi inte bara lägga oss på en lagom nivå och hålla oss där? Min teori är att det finns för- och nackdelar med båda sidorna, så efter ett tag tröttnar man och det slår tillbaka. På medeltiden blev de sexuella sjukdomarna epedemiska och det slutade i en moralisk uppskärpning, som exempel. Därför förutspår jag att det nuvarande experimentet kommer att sluta i någon sorts katastrof (vilken har jag ingen aning om) och sedan börjar pendeln att slå åt andra hållet. Och jag är inte säker på att det blir bra det heller. Den som lever får se.

Slutsats

Jag har här nämnt fyra politiska dimensioner, varav den ena är två-gradig. Redan här blir det alltför komplicerat för en enkel endimensionell skala som höger/vänster. Men vi kan göra det ännu svårare. Teknologi exempelvis? Vad säger vi om det? Man kan tycka att vi ska bekämpa den globala uppvärmningen, men ha olika åsikter om kärnkraft. Det ÄR komplicerat. Höger-vänster är för enkelt. Så enkelt att skalan endast kan användas för grova generaliseringar.

Vi har sett att socialistiska partier kan vara nationalistiska, och då flyttas över från den mest extrema vänstern till den mest extrema högern, bara därför att man ändrar på en variabel. Är det egentligen rätt? Tycker inte jag. Ett högerparti som KD visar sig vara kapitalist/liberalt, men konservativt, utifrån mina skalor ovan. Hur kan man vara liberal-konservativ? Jo, därför att man är liberal och konservativ på olika saker. Och partiet som speglar sina miljövärderingar i själva partinamnet blir allt rödare för varje val, samtidigt som just kommunistländer begått så hjärtskärande miljöbrott.

Det är helt enkelt så att det är dags att skrota den förlegade höger/vänster-skalan. Men att införa en multi-dimensionell analys kanske kräver för mycket av alla de som av olika skäl vill ha en förenklad världsbild?

Varför mina konjunkturprognoser är bättre än konjunkturinstitutets

Tidigare under veckan (måndag) hade Rapport på SVT ett inslag som jag tänkte blogga om men jag har fått tid först nu. I inslaget berättade man att det statliga Konjunkturinstitutet (KI) haft fel i sina prognoser alla de senaste åren. Varje år har man sagt att om några år är vi uppe i 3% ekonomisk tillväxt igen. Men det har aldrig hänt. Tillväxten kom inte.

Personligen är jag inte förvånad. Faktum är att jag säger “vad var det jag sa?”. Under samma period har jag nämligen sagt att dessa prognoser är fel. Jag vet något KI inte vet, och därför stämmer mina prognoser bättre än deras. De som känt mig personligen vet att jag sagt att den ekonomiska tillväxten ALDRIG kommer att komma tillbaka, annat än kortvariga tillfälliga undantag, vilka snart bryts och vi går tillbaka till låg, ingen eller negativ tillväxt igen.

Men jag är en arbetslös svetsare, vad är det jag vet som inte yrkesekonomerna på KI vet? I stort sett alla yrkesekonomer i världen gjorde fel, men jag gjorde rätt? Vad är det jag vet?

Svaret är att det finns ett systemfel i världsekonomernas tankevärld. De tänker nämligen om ekonomi enbart utifrån pengarna. Vad de glömmer är råvrusidan. Utgångsläget är helt enkelt att industrin kommer att förse oss med alla råvror vi behöver, så det behöver man aldrig oroa sig för.

Problemet är att detta inte är sant. Vi lever på jorden. Den består av atomer. Det finns ett visst antal av varje slag. Dessa atomer sitter samman i molekyler som bygger upp de råvaror vi behöver. Man kan dela in råvarorna i två kategorier, de som förnyas (exempelvis virke som växer nytt i skogen hela tiden) och de som inte förnyas (exempelvis järnmalm som bryts ur gruvor som töms efter hand).

Man kan även dela in resurserna i två andra kategorier, de som kan återanvändas (exempelvis järn som kan smältas ner och bli en ny produkt) och de som inte återanvänds (exempelvis helium i partyballonger, det finns inget system för att återanvända den gasen).

Slutligen finns det sådant som kan ersättas (potatis kan ersättas av ris) och sådant som inte kan ersättas (exempelvis vatten i de flesta fall, vi dör utan det.)

Det finns en produkt som inte förnyas, inte kan återanvändas och inte kan ersättas. Den produkten är olja. Råolja.

Råolja bildas i naturen i en långsam hastighet. Vi bränner upp den 3 000 000 (ja, tre miljoner) gånger fortare än den återbildas. När olja förbrukats blir den koldioxid och försvinner. Vi kan inte återanvända den. Och det viktigaste av allt; olja är oersättligt.

Olja är omöjligt att ersätta som transportbränsle. För flyget finns endast oljebaserade bränslen. För allt på marken och vattnet finns alternativ men de kan aldrig flytta så många människor, potatisar, IKEA-möbler, och annat som vi behöver. Endast oljan är effektiv nog för de enorma transportbehov vi har.

Olja används dessutom för tusentals tekniska applikationer. Vi smörjer allt som behöver smörjas med olja (även eldrivna motorer behöver olja), vi gör plast (som finns i allt och som vi inte kan leva utan) och bokstavligen miljontals olika kemikalier av olja.

Oljan är helt enkelt oersättlig. Vi behöver den för vår ekonomi. Vi behöver den för att leva. Utan oljan stannar allt.

Men problemet är det där med att oljan förnyas så långsamt. Det betyder att om vi varje år ökar vår konsumtion av oljan måste vi vid något tillfälle komma till punkten där det inte går att öka konsumtionen mer, helt enkelt för att jorden inte kan ge oss oljan fortare. Och problemet är att vi nådde den punkten år 2005.

Följande graf har jag helt fräckt snott från Ron Pattersons utmärkta blog Peakoilbarrel.com Gå gärna dit och titta. Själva artikeln hittar ni här.

http://peakoilbarrel.com/world-oil-production/

Och här kommer själva diagrammet:

oil-production-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om vi studerar bilden ser vi att produktionen (och därmed konsumtionen) av olja steg till år 2005. Sedan började den pendla runt 73 miljoner “fat” om dagen (ett fat är 159 liter). Detta till år 2010. Minns ni den ekonomiska kraschen år 2008? Det är ingen slump att den inträffade något år efter att oljeproduktionen stannade av. Olja är en bristvara och om inte produktionen ökar KAN INTE ekonomin öka. Det finns inget tillfälle i världshistorien efter oljans intrång då ekonomisk tillväxt ägt rum utan ökad konsumtion av olja. Så med fem år utan ökad produktion följer fem år utan ekonomisk tillväxt.

Nu påpekar någon att sedan 2010 har faktiskt produktionen av olja ökat. Det stämmer. Men av skäl jag inte kommer att gå in på närmare här nu så tror jag inte det ökar något mer längre. Det är nämligen ett tillskott av olja från skifferformationer, och den oljan är mycket dyr att producera och går bara att göra på vissa ställen i USA. Troligtvis kommer den produktionen att minska från och med ungefär nu.

Kort sagt: Vi har uppnått max av vad olja vi kan borra och pumpa upp ur marken på den här planeten, och det blir inte mer ekonomisk tillväxt än så. Det är slut med tillväxten nu. Bättre än så här blir det inte.

Och det är orsaken till att mina ekonomiska prognoser sedan 2009 konsekvent varit bättre än KIs.