Debatten om vigselrätten.

Dagens inlägg handlar om en vänsterpartists åsikt att vissa människor inte ska ha rätt att viga folk pga sina åsikter. Men innan vi tittar på vad han tycker och analyserar det så behöver vi göra en snabb sammanfattning av vad som skett.

Steg ett: Pingstpastor Tommy Dahlman vill komma in i riksdagen för Kristdemokaternas räkning. Då han har en traditionell syn på äktenskapsfrågor påbörjar tidningar, exempelvis expressen, en serie skriverier i frågan.

Expressens webartikel här:

http://www.expressen.se/gt/homosexuella-kommer-till-helvetet/

Tommys egen blogg om mediedrevet här:

https://tommydahlman.wordpress.com/2015/04/12/journalistik-nar-den-ar-som-samst/

Steg två: 22 pingstpastorer skriver en insändare till den kristna tidningen Dagen där de försvarar Dahlmans synsätt.

Artikeln finns här:

http://www.dagen.se/debatt/bibeln-tydlig-om-homosexualitet-1.349464

Nu har jag inte för avsikt att kommentera saken här. Jag anser mig inte nog insatt för att ha något intressant att säga i frågan. Men istället vill jag kommentera något annat. Så vi går vidare till steg tre.

Steg tre: Hans Linde, riksdagsledamot för (V) och talesperson i HBTQ-frågor skriver att pastorer som inte vill viga homosexuella ska fråntas sin vigselrätt.

Länk här:

http://nyheter24.se/debatt/794792-pingstpastorerna-diskvalificerar-sig-for-vigselratten

Och detta vill jag kommentera.

För det första tror jag inte att han är för att majoriteten av alla imamer och rabbiner ska förlora sin vigselrätt. För det blir konsekvensen av detta. Men han anser självklart att endast kristna vigselförättare skall tvingas viga personer de inte anser bör vara gifta. Muslimer är undantagna. Eller? Jag vill se ett förtydligande i den frågan.

Nästa sak han inte tänker på är att han nu dömer pingstvänner till att inte få bli vigda av någon av deras egen tro. För det är inte många som kommer att göra detta. Men detta är inget problem. Vänsterpartiet var stödparti åt Sovjetunionen under hela den eran, så att de vill utplåna alla kristna är inget förvånande. Varför bry sig om att kristna inte får vigas i sin egen kyrka längre? Knappast ett problem för Hans Linde.

Men det finns en annan sak som behöver påpekas: En demokrat låter folk göra det de själva vill[*]. Men han tvingar ingen att göra det han inte vill.

Det är inte diskriminering att säga ”jag tänker inte viga dig, men du ska få ett telefonnummer till en annan präst som vill göra det”. Men det är diskriminering att tvinga någon att viga ett par han inte anser hör ihopa. Min mormors syster fick först gå till kommunhuset och bli vigda, sedan gick de till kyrkan och blev vigda av sin pastor. För på den tiden fick inte pastorer ur frikyrkorna viga. Demokratiska framsteg har gjorts sedan dess. Men nu går debatten mot att gå tillbaka till den tid då folk förföljdes och diskriminerades på grund av sin religion.

Att en vänsterpartist inte förstår detta är inte förvånande. Partiet var under 70 år stödparti för världens näst största (likaledes kommunistiska Kina är etta) mördar-förtryckarregim (Sovjetunionen) och stöttade villigt detta land när det mördade nästan hundra miljoner människor. Det säger sig själv att en människa som representerar detta parti i riksdagen verken förstår vad demokrati är, eller inser dess värde.

I grundlagen står det att makten utgår från folket. Alltså är staten folkets tjänare, och inte dess herre. Staten och dess myndigheter är till för att betjäna folket, och finns till för folkets skull. I kommunisternas världsbild är det precis tvärt om. Pingstkyrkor, moskeér och synagogor viger precis hur de vill, och staten och dess myndigheter anpassar sig därefter.

Så självklart är det svårt för ett parti som fram till helt nyligen (90-talet) var ett bekännande kommunistparti skulle kunna förstå detta.

Att ge folk frihet är demokrati. Att tvinga någon till något mot dennes vilja är diktatur. Det förstår demokratiskt sinnade personer. Hans Linde och det parti som gett honom en riksdagsplats tillhör inte dem som förstår detta.

[*] Jag syftar självklart inte på sådana saker som att betala skatt, mörda eller våldta. Det fattar ni nog.

Politisk multidimensionalism

Alla som diskuterat politik med mig vet att jag – milt sagt – gillar att kritisera vänstern. Och det kommer jag att göra i kommande bloggar. Men färre vet att jag faktiskt inte anser att vänstern existerar. Eller högern för den delen. Den politiska skala vi använder är alldeles för trubbig. Tänk om vi definierade alla religioner, idrotter eller yrken efter en endimensionell skala. Ingen skulle acceptera det, allt sådant har alldeles för många dimensioner för att kunna förenklas på det sättet. Så är också fallet med politiken. Höger/vänster-skalan är alldeles för förenklande för att överhuvudtaget vara användbar. Dagens blog handlar därför om politiska dimensioner. En karta över det politiska landskapet.

Staten, kapitalet och individen.

Den första dimensionen är den två-dimensionella makt-dimensionen. Vem ska bestämma? I Sverige och det mesta av den civiliserade världen finns tre hörn, staten, kapitalet och individen. Dessa representeras av sina egna politiska ismer.

Staten – socialismen.

Man anser att staten ska bestämma. Utan centralstyrning fungerar inte samhället. Allt regleras i lag, höga skatter tas ut och pengarna används i välfärdsprogram med mera, företag ägs och drivs av staten.

Kapitalet – kapitalismen.

Här anser man att det är företagsekonomin som är grunden i samhället. Där skapas jobben, allt produceras, och källan till allas löner och all skatt finns här. Därför ska man också stifta lagar som gynnar företagen. Folk ska också behandlas på detta sättet, som anställda vars funktion i samhället är att jobba och sedan konsumera för pengarna de tjänar så att hjulen fortsätter rulla. Dessa människor tycker också att konsumtion är ett enbart positivt begrepp.

Individen – liberalismen eller anarkismen

Här anser man att individen är vad samhället är till för, så samhället ska inordnas på ett sådant sätt att det blir till största möjliga nytta för individen. Om detta drivs så långt att man avskaffar både stat och företag så att alla ska få göra som man vill kallas det anarkism.

Personligen anser jag att alla tre ideologierna har en poäng. Staten måste få sköta de centrala angelägenheterna, företagen måste rulla på så att saker produceras och vi har pengar i de officiella finanserna, och individen måste vara i centrum för själva samhället. Alla dessa delar måste fungera. Men många snöar in sig i ett hörn och då blir det extremistiskt. Om socialismen drivs tillräckligt långt hamnar vi i kommunismen. Den ideologin har dödat en kvarts miljard människor under 1900talet. Så det finns skäl att undvika att hamna i hörnen på denna triangeln, tycker jag.

Vi kan också konstatera att det alltid verkar finnas tre hörn, även om hörnen är utbytbara. I Iran har prästerskapet ett hörn, så var det även i Europa en gång i tiden. I de miljöerna verkar det vara individen som får stryka på foten. Man kan även låta militären ha ett hörn i makttriangeln. Se Egypten, Burma eller Romarriket som exempel.

Det är i den här triangeln vi hittar höger/vänster-skalan. Den sidan i triangeln som går mellan kapitalismen och socialismen är vår höger/vänster. Man säger också mycket riktigt ibland ”högerliberal” eller ”vänsterliberal” om vissa politiker och debattörer. Därför att en hel del förstår att liberalismen är en egen dimension. Makt-triangeln är två-dimensionell. Höger-vänster är bara ena axeln i det planet.

Internationalism/Nationalism.

Denna skalan är ganska självförklarande. Internationalister vill att alla länder och folk ska vara med, nationalister tycker att det räcker med deras land eller folk. Är man tillräckligt nationalistisk blir man till slut en rasist. Exempel på nationalistiska länder är USA och Ryssland. Sverige är ganska interntionalistiskt. SD är enligt egen utsago ett nationalistiskt parti.

Rörelser som är internationalistiska inkluderar: de flesta socialister (men inte alla), kristendommen, nykterhetsrörelsen, scoutrörelsen, idrottsrörelsen. Ja, ni fattar. De flesta.

Nationalistiska rörelser är de flesta rasistiska, inklusive den version av socialism som heter nationalsocialism. Även islam är nationalistisk.

En sak som förvånar vissa och som många vägrar att acceptera är att nazismen alltså är en extremvänster-rörelse. Jupp. De är socialister. Men de är nationalister. National-socialism. Ledtråden finns i namnet. Om man bortser från den nationalistiska delen så är de alltså av samma skrot och korn som bolschevismen. Värsta sortens kommunism, alltså. Att kalla denna rörelse för ”extremhöger” är ett historiskt felaktigt bokföringsbrott. Samtidigt måste man förstå att en internationalistisk rörelse inte vill kännas vid en nationalistisk. Men som sagt; bortsett från den detaljen är nazismen vänster i allt de gör och tar sig för.

Industrialism/miljöism

Det engelska ordet är ”enviornmentalism”, men jag hittar inget bra svenskt ord för detta.

Även denna dimensionen är självförklarande med få nödvändiga kommentarer. Vi kan dock tillägga att de traditionella socialsitiska och kapitalistiska ideologierna alla är industrialistiska. Vänstern är alltså av tradition industrialistiska. Vi ser också miljöförstöringen i Kina och Ryssland som ett kvitto på detta. Det går att ta fram en miljöistisk socialism – MP försöker sig på det – men man ska inte inbilla sig att vänstern har en miljömässig historia att bygga på. Vänstern är arbetarrörelsen, och de har alltid varit för fler fabriker och fler arbetstillfällen. De två hänger samman.

Eftersom även ”högern” är industrialistisk slutade jag en dag att kalla mig kapitalist, då mina värderingar är alldeles för mycket åt miljöhållet.

Konservatism/anti-normalism.

Jag vill inte återanvända synonymen ”liberalism” för att markera motsatsen till konservatism, det hade blivit förvirrande. Anti-normatism får duga. Men i texten nedan gör jag det ändå för ett bättre flöde i brödtexten.

Just nu är det bara att konstatera att anti-normalismen går i sitt segertåg och verkar ostoppbar. Men historiskt sett har detta alltid pendlat fram och tillbaka. Medeltiden var liberalt (ja, faktiskt), slog över i konservativt på 1500-talet, sedan följde två liberala århundraden igen, 1800talet och början av 1900talet blev konservativa, och nu slår det över i en liberalism som är mer långtgående än något vi sett på mycket länge. Varför slår det så? Varför kan vi inte bara lägga oss på en lagom nivå och hålla oss där? Min teori är att det finns för- och nackdelar med båda sidorna, så efter ett tag tröttnar man och det slår tillbaka. På medeltiden blev de sexuella sjukdomarna epedemiska och det slutade i en moralisk uppskärpning, som exempel. Därför förutspår jag att det nuvarande experimentet kommer att sluta i någon sorts katastrof (vilken har jag ingen aning om) och sedan börjar pendeln att slå åt andra hållet. Och jag är inte säker på att det blir bra det heller. Den som lever får se.

Slutsats

Jag har här nämnt fyra politiska dimensioner, varav den ena är två-gradig. Redan här blir det alltför komplicerat för en enkel endimensionell skala som höger/vänster. Men vi kan göra det ännu svårare. Teknologi exempelvis? Vad säger vi om det? Man kan tycka att vi ska bekämpa den globala uppvärmningen, men ha olika åsikter om kärnkraft. Det ÄR komplicerat. Höger-vänster är för enkelt. Så enkelt att skalan endast kan användas för grova generaliseringar.

Vi har sett att socialistiska partier kan vara nationalistiska, och då flyttas över från den mest extrema vänstern till den mest extrema högern, bara därför att man ändrar på en variabel. Är det egentligen rätt? Tycker inte jag. Ett högerparti som KD visar sig vara kapitalist/liberalt, men konservativt, utifrån mina skalor ovan. Hur kan man vara liberal-konservativ? Jo, därför att man är liberal och konservativ på olika saker. Och partiet som speglar sina miljövärderingar i själva partinamnet blir allt rödare för varje val, samtidigt som just kommunistländer begått så hjärtskärande miljöbrott.

Det är helt enkelt så att det är dags att skrota den förlegade höger/vänster-skalan. Men att införa en multi-dimensionell analys kanske kräver för mycket av alla de som av olika skäl vill ha en förenklad världsbild?

Varför mina konjunkturprognoser är bättre än konjunkturinstitutets

Tidigare under veckan (måndag) hade Rapport på SVT ett inslag som jag tänkte blogga om men jag har fått tid först nu. I inslaget berättade man att det statliga Konjunkturinstitutet (KI) haft fel i sina prognoser alla de senaste åren. Varje år har man sagt att om några år är vi uppe i 3% ekonomisk tillväxt igen. Men det har aldrig hänt. Tillväxten kom inte.

Personligen är jag inte förvånad. Faktum är att jag säger ”vad var det jag sa?”. Under samma period har jag nämligen sagt att dessa prognoser är fel. Jag vet något KI inte vet, och därför stämmer mina prognoser bättre än deras. De som känt mig personligen vet att jag sagt att den ekonomiska tillväxten ALDRIG kommer att komma tillbaka, annat än kortvariga tillfälliga undantag, vilka snart bryts och vi går tillbaka till låg, ingen eller negativ tillväxt igen.

Men jag är en arbetslös svetsare, vad är det jag vet som inte yrkesekonomerna på KI vet? I stort sett alla yrkesekonomer i världen gjorde fel, men jag gjorde rätt? Vad är det jag vet?

Svaret är att det finns ett systemfel i världsekonomernas tankevärld. De tänker nämligen om ekonomi enbart utifrån pengarna. Vad de glömmer är råvrusidan. Utgångsläget är helt enkelt att industrin kommer att förse oss med alla råvror vi behöver, så det behöver man aldrig oroa sig för.

Problemet är att detta inte är sant. Vi lever på jorden. Den består av atomer. Det finns ett visst antal av varje slag. Dessa atomer sitter samman i molekyler som bygger upp de råvaror vi behöver. Man kan dela in råvarorna i två kategorier, de som förnyas (exempelvis virke som växer nytt i skogen hela tiden) och de som inte förnyas (exempelvis järnmalm som bryts ur gruvor som töms efter hand).

Man kan även dela in resurserna i två andra kategorier, de som kan återanvändas (exempelvis järn som kan smältas ner och bli en ny produkt) och de som inte återanvänds (exempelvis helium i partyballonger, det finns inget system för att återanvända den gasen).

Slutligen finns det sådant som kan ersättas (potatis kan ersättas av ris) och sådant som inte kan ersättas (exempelvis vatten i de flesta fall, vi dör utan det.)

Det finns en produkt som inte förnyas, inte kan återanvändas och inte kan ersättas. Den produkten är olja. Råolja.

Råolja bildas i naturen i en långsam hastighet. Vi bränner upp den 3 000 000 (ja, tre miljoner) gånger fortare än den återbildas. När olja förbrukats blir den koldioxid och försvinner. Vi kan inte återanvända den. Och det viktigaste av allt; olja är oersättligt.

Olja är omöjligt att ersätta som transportbränsle. För flyget finns endast oljebaserade bränslen. För allt på marken och vattnet finns alternativ men de kan aldrig flytta så många människor, potatisar, IKEA-möbler, och annat som vi behöver. Endast oljan är effektiv nog för de enorma transportbehov vi har.

Olja används dessutom för tusentals tekniska applikationer. Vi smörjer allt som behöver smörjas med olja (även eldrivna motorer behöver olja), vi gör plast (som finns i allt och som vi inte kan leva utan) och bokstavligen miljontals olika kemikalier av olja.

Oljan är helt enkelt oersättlig. Vi behöver den för vår ekonomi. Vi behöver den för att leva. Utan oljan stannar allt.

Men problemet är det där med att oljan förnyas så långsamt. Det betyder att om vi varje år ökar vår konsumtion av oljan måste vi vid något tillfälle komma till punkten där det inte går att öka konsumtionen mer, helt enkelt för att jorden inte kan ge oss oljan fortare. Och problemet är att vi nådde den punkten år 2005.

Följande graf har jag helt fräckt snott från Ron Pattersons utmärkta blog Peakoilbarrel.com Gå gärna dit och titta. Själva artikeln hittar ni här.

http://peakoilbarrel.com/world-oil-production/

Och här kommer själva diagrammet:

oil-production-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om vi studerar bilden ser vi att produktionen (och därmed konsumtionen) av olja steg till år 2005. Sedan började den pendla runt 73 miljoner ”fat” om dagen (ett fat är 159 liter). Detta till år 2010. Minns ni den ekonomiska kraschen år 2008? Det är ingen slump att den inträffade något år efter att oljeproduktionen stannade av. Olja är en bristvara och om inte produktionen ökar KAN INTE ekonomin öka. Det finns inget tillfälle i världshistorien efter oljans intrång då ekonomisk tillväxt ägt rum utan ökad konsumtion av olja. Så med fem år utan ökad produktion följer fem år utan ekonomisk tillväxt.

Nu påpekar någon att sedan 2010 har faktiskt produktionen av olja ökat. Det stämmer. Men av skäl jag inte kommer att gå in på närmare här nu så tror jag inte det ökar något mer längre. Det är nämligen ett tillskott av olja från skifferformationer, och den oljan är mycket dyr att producera och går bara att göra på vissa ställen i USA. Troligtvis kommer den produktionen att minska från och med ungefär nu.

Kort sagt: Vi har uppnått max av vad olja vi kan borra och pumpa upp ur marken på den här planeten, och det blir inte mer ekonomisk tillväxt än så. Det är slut med tillväxten nu. Bättre än så här blir det inte.

Och det är orsaken till att mina ekonomiska prognoser sedan 2009 konsekvent varit bättre än KIs.

Judehatet och SVTs enorma hyckleri.

Den gångna onsdagen (alltså 21:e januari 2015) visade SVTs ”Uppdrag Granskning” ett inslag om judehatet i Malmö. I korthet kom man fram till att judehatet är utbrett, främst rör sig bland ”människor med bakgrund i mellanöstern” (de vågade alltså inte säga ”muslimer” men alla fattar) och att det har rötterna i den konflikt som pågår mellan Israel och palestinierna.

I programmet fick vi se rapportern Petter Ljunggren gå omkring med kippa i Rosengård och få glåpord (och ägg) kastade efter sig. Ett ytligt fiske i den gigantiska ankdamm som heter Facebook fångade enkelt upp klassiska antisemitiska slagdängor som ”barnmördare” ”vi ska döda er alla” och referenser till Hitler och att de önskade honom tillbaka. Det sista är nästan komiskt, för om man tänker på vad Hitler gjorde mot europeiska judar, vad skulle han då inte göra mot arabiska araber?

När Petter sedan ringde upp ordföranden i den palestinska föreningen och frågade om antisemitism fick vi reda på att det inte finns något problem med antisemitism i Sverige, det verkliga problemet är antiislamismen och judehatet är bara något journalisterna drar upp för att dra uppmärksamheten från judarnas barnamördande och övergrepp mot palestinierna.

Det som slog mig när jag såg programmet var det enorma hyckleriet från SVTs sida, alternativt totala bristen på självinsikt. Det är nämligen just (bland annat) SVTs egen förtjänst att det är så här, enligt deras egen logik.

Låt oss följa det här steg för steg.

För det första: när det blir en konflikt där nere kokar känslorna över, och judarna i Malmö tvingas bära det personliga ansvaret för ”det Israel gör”. Detta är alltså enligt SVT, Uppdrag Granskning och Petter Ljunggren sambandet.

För det andra: informationen om vad som ”händer där nere” kommer via massmedia. Det är ju knappast så att malmöborna själva befinner sig där nere och ser vad som händer. Och även om de vore det skulle de inte veta ändå. Jag har definierat två ”krigets lagar” efter att ha studerat ett oändligt antal krig i historieböckerna. Den andra lagen är ”krig är kaos”. Det är väldigt svårt att veta vad som händer när bomberna faller, folk dör omkring en, infrastrukturer faller samman och civilister flyr i alla riktningar. Att ha översikt över ett krig på plats är inte enkelt. Och som sagt, dessa malmöbor är inte ens på plats. De får sin information via massmedier.

För det tredje: Detta är den viktigaste punkten. Informationen är inte direkt balanserad. Tvärt om är inte minst SVTs vinkling av konflikten starkt vinklad. Så starkt vinklad att den utan tvekan kan kallas ”propaganda” och ”antisemitisk”.

Antisemitisk. Propaganda. Är inte det väldigt starka ord?

Låt mig jämföra. När det Malaysiska flygplanet sköts ner över Ukraina av proryska rebeller under 2014 sändes en nyhet på ryskspråkig tv att planet var fyllt med döda kroppar och satt på autopilot, för att sedan sprängas över östra Ukraina. Hur reagerar du på sådana nyheter? Med avsmak? Kallar dem lögnaktig propaganda?

Hur reagerar man då när man läser SVTs nyheter? DNs nyheter? Tittar på Nyheterna på TV4?

Ett exempel: Palestinska hamaskrigare anfaller en israelisk gränspostering. De dödar två IDF-soldater. I den följande striden dör tre av attentatsmännen. Hur rapporterar SVT detta? De följer en standardmall de använder VARJE GÅNG:

Rubrik: ”Israeler dödade tre palestinier”.

För att få reda på att det var en eldstrid med attentatsmän måste man läsa artikeln. Klicka på länken alltså. För de som inte aktivt klickade på länken gick bara informationen om att judar dödat araber fram. Informationen att israeliska soldater dog kommer i den sista meningen i artikeln. ”Två israeliska soldater dog också i skottväxlingen”.

Denna vinkling gör det omöjligt för dagens generation som bara vill ha information i tre snabba meningar att få reda på vad som FAKTISKT hände. De får bara den felaktiga bilden att allt var judarnas fel.

En mer korrekt rubricering vore ”Fem döda i palestinskt attentat mot isrelisk gränspostering.”

Men den rubriken har jag ALDRIG SETT. Detta förfarande är satt i system och används varje gång. Utan undantag.

I det senaste kriget på palestinskt territorium vinklades allt på detta sätt. Hamas skjuter raketer från ett palestinskt barnsjukhus. IDF släpper ner flygblad och uppmanar alla att lämna området för de tänker bomba raketrampen (vilket är HELT LAGLIGT enligt de internationellt antagna reglerna för krigföring). Hamas går ut med radio- och sms-kampanj och talar om att Israel ljuger, de kommer inte alls att bomba. När civilisterna försöker fly sätter de upp vägspärrar och hindrar dem med vapenhot från att fly. Bomberna faller och Hamas plan att driva upp de palestinska dödstalen går i lås.

SVTs rapportering? ”Israel bombar barnsjukhus”.

Man nämner inget om de verkliga händelserna som faktiskt inträffar. Detta har pågått i alla år. Ett exempel till:

Israel inleder en ensidig vapenvila. Hamas fortsätter skjuta raketer. Vid ett tillfälle väljer Israel att avbryta sin egen vapenvila, till följd av att raketerna inte slutade falla. SVTs rubrik? ”Israel bryter vapenvilan”.

Och lämnar ett intryck av att en ömsesidig vapenvila ingåtts, att Hamas höll fingret från avtryckaren men att det tog slut när de elaka israelerna valde att börja skjuta igen.

Vad kan jag säga om detta?

SVT och den mesta annan massmedia, exempelvis DN och Aftonbladet, har i alla år vinklat allt som händer där nere på ett sådant sätt, att allt som ställer palestinierna i dålig dager sållas bort, och sådant som ställer Israel i dålig dager lyfts fram och vinklas, förvrängs och ställs utanför sitt sammanhang så att det bara måste missförstås som till att allt är judarnas fel.

Jag vill inte ha nyhetsförmedling som är vinklad till Israels fördel. Det är inte det jag är ute efter. Jag vill att journalisterna bara gör sitt jobb och publicerar nyheter utan vinkling, som visar vad som faktiskt händer, på riktigt. Sanningen – så nära man kan komma den – utan vinkling.

Jag har följt nyhetsrapporteringen i massor med år och jämfört den med vad som hänt på riktigt. Sverige är förmodligen det icke-arabiska land på jorden där man får den mest förledande antisemtiska propagandan på jorden via de dominerande mediakanalerna. Och där ingår SVT.

Och nu har alltså SVT, efter att i åratal vattnat och gödslat judehatets åker med lögner och propaganda, publicerat en dokumentär där de uttrycker förvåning över att folk skyller ”det som händer” på judarna, och att judehatet ökar.

Hyckleri på hög nivå, eller total brist på självinsikt? Du väljer själv. Jag har min bild klar.

2014 och de tio varmaste åren.

I början på januari varje år vänder jag mig till NASA för att få data för förra årets globala medeltemperatur. Mitt intresse i frågan bygger på att jag underhåller en lista över de top tio varmaste åren genom tiderna. Den som hängt med i nyhetsrapporteringen den sista tiden vet att året som just gått varit det varmaste sedan mätningarna började år 1880. Och det har ändrat om hela top tio -listan.

Temperaturen nedan är inte absolut, utan relativ. Decimaltalet efter årtalet anger hur mycket planetens medeltemperatur avviker från genomsnittet för basperioden, vilken är 1951-1980.

2014 gick in på listan med 0.68 grader över referensmedelvärdet, och hamnar därför på första plats, det varmaste året någon levande människa upplevt. Detta var 0.05 grader varmare än det gamla rekordet från år 2010, på 0.63. Lämna listan fick år 2006 med sina svala 0.55 grader.

År  Avvikelse Placering
2006 0.55    11

2002 0.56    8
2003 0.56    8
2012 0.56    8
2009 0.57    7
2007 0.58    5
1998 0.58    5
2013 0.61    4
2005 0.62    3
2010 0.63    2
2014 0.68    1

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/Fig.A2.txt

För de människor som lever i ett parallellt universum där planeten inte värms upp utan snarare kylts ner sedan 1998 kan vi konstatera att inga år före 1998 är med på listan, och att ’98 knuffats ner ett steg till, och nu delar en 5:e-plats med 2007. ’98 är nu att betrakta som ett medelaktigt år, men jag tror att årtalet är borta från denna listan år 2021.

För er som gillar diagram kommer här ett i färg. Det är lite klurigt att förstå hur det fungerar, men tanken är att man med detta diagram ska kunna ta fram top tio -listan vid vilket år som helst. Efterhand som nya år hamnar på listan och knuffar bort andra ändras färgen på staplarna, och man kan över tiden se hur top tio -listan förändrats över tid. Vi kan se i tabellen att sedan 1986 har alla år utom 2 lyckats ta sig in på listan. En avsvalnande värld? Tror inte det.

Håll till godo. Klicka på bilden för att få den i läsbar storlek.

weatherbars-2014

Sverigedemokraternas ideologiska självmord och vänstern

I min tredje och sista blog om Sverigedemokraterna är det dags att dra slutsatserna av veckans ideologiska härdsmälta från SDs sida och passa på att slå ett enkelt slag mot den likaledes ideologiskt vilsegågna vänstern – när vi ändå håller på.

Vi börjar med Björn Söders (riksdagens vice talman och SDs partisekreterare) uttalande om att judar och samer inte är svenskar. Vänstern rasar och kallar honom för rasist, antisemit och liknande, och titulerar honom på nordsamiska i riksdagen. Här är det dags att ta som utgångspunkt något mycket viktigt:

Björn Söder har rätt. Åtminstone om samerna.

För att sammanfatta: Svenskarna har bidragit till samerna med beslagtagen mark, sabotage av deras rennäring, försök att utplåna deras kultur, tvångsadoptioner av barn, försök att förinta deras språk och liknande förtycksformer. Kort sagt: om du säger till en same att han är ”svensk” får du vara glad om du inte får på flabben. Samerna är inte svenska. Fatta.

Vänstern här då? De förfasar sig. Samerna är visst svenskar! Eller? Men här går vänstern vilse (vilket inte är ovanligt). Samerna kämpar nämligen för rätten att slippa vara något vänstern vill att de ska vara: lika. De är inte – och vill inte vara – likadana som oss. De vill ha sin kulturella och etniska särart. De vill inte vara svenskar.

Men vänstern har som generalprincip att utplåna alla särdrag och olikheter. Att ha en egen identitet är ett hot för vänstern. Bättre att trycka in alla i samma form så att vi blir kopior av var andra. I motsats till vad de säger gillar vänstern inte alls olika. Ju mer samma vi är, desto bättre tycker de.

Här slåss vänstern för en ”rättighet” som de etniska minoriteterna faktiskt inte vill ha. Något vänstern aldrig kommer att förstå.

Åter till SD och samerna.

SD har alltså helt korrekt konstaterat att samerna inte är svenskar. Vad är problemet med det? I mina ögon är påståendet helt okontroversiellt.

Problemet är att samerna inte är de enda svenskar som inte är svenskar.

Som jag skrev i min förra blog är jag inte svensk, utan skåning. Det hör till saken att jag kommer från en ursvensk släkt. Vi kommer från dalarna. Till Skåne kom vi när vi erövrade landskapet 1658. Min släkt på fädernet är en soldatsläkt. Men det betyder att jag får gå tillbaka till 1600-talet innan jag hittar en svensk. Alla andra är skåningar. Förutom att jag även har spanskt och finskt blod i ådrorna. Men väldigt lite svenskt blod. Förutom Y-kromosomen är jag nog helt befriad från svenska gener.

Och jag är inte ensam. Skåningarna är inte svenskar. Men så är inte heller gotlänningarna. Eller jämtarna. Eller värmläningarna. För mig är en riktig svensk någon som härstammar från ett område mellan Småland, Västergörtland och Uppland. Där och i landskapen emellan bor svenskar.

Nu säger Björn Söder att samerna inte är svenskar. Partiet själva säger sig värna det svenska. Betyder det att alla de som inte är svenskar ska rösta på något annat än SD? Mitt svar är: Självklart. Alltså behöver vi bryta ner SD i ett antal partier:

 • Sverigedemokrterna
 • Samedemokraterna
 • Skånedemokraterna
 • Gottlandsdemokraterna
 • Jämtlandsdemokraterna

Ja, ni fattar. Och med den sönderdelningen lär mycket få av partierna komma in i riksdagen. Förmodligen bara moderpartiet. Alla de övriga partierna hamnar utanför. Med en kraftig förminskning av deras procentuella stöd som följd.

Ett annat alternativ för SD är att acceptera alla de olika folkslag som inte är svenskar in i sitt parti. Men då kommer frågan vad vi ska med SD till egentligen? Ett halvrasistiskt parti för alla känns som en vindkraftsdriven luft-fläkt. Vad ska man med det till?

Sammanfattningsvis är jag glad att diskussionen kommit upp om att alla inte är svenskar utan att man kan vara något annat om man är det. Försvenskningen av alla mot deras vilja behöver upphöra. Snälla vänstern, lägg ner det där. Men vi har också sett att Sverige är ett land för många folk. Och SD framstår som ännu mer onödigt än för en vecka sedan.

Vad är Sverigedemokraterna för några egentligen?

I min förra blog beskrev jag hur jag inte anser att det är ett särskilt stort problem att Sverigedemokraterna är rasister, utan att det stora problemet – och orsaken till att jag idiotförklarar dem – är att de är ett enfrågeparti. Jag redogjorde också för min syn att de inte är lika rasistiska som de en gång var.

I denna blog kommer jag att behandla just på vilket sätt SD är rasister. Vissa tänker väl att ”rasist som rasist, vad spelar det för roll?”. Men jag anser att alla har rätt till en åsikt och skall bedömas för den åsikt de faktiskt har. Att exempelvis behandla en sverigedemokrat som likvärdig en medlem av Svenskarnas Parti är orättvist och intellektuellt ohederligt. Har du någonsin blivit missförstådd när du gett uttryck för en åsikt så vet du hur surt det känns. SDare skall behandlas och bedömas utifrån de åsikter de faktiskt har, inte för någon annans åsikt de klumpas ihop med. Allt annat är felaktigt.

Med det sagt kan vi konstatera att SD är ett svårgreppbart parti. De gör hela tiden saker som verkar motsäga sig själva.

1: Judar är inte riktiga svenskar, tycker de. Antisemitiskt. Men samtidigt står de mycket tydligt på just Israels sida i konflikten mellan dem och araberna. Vad är logiken här?

2: De utesluter regelbundet medlemmar för att de är rasister. Samtidigt slänger de ur sig rasistiska floskler på löpande band.

3: De gratulerade det finska partiet ”Sannfinländarna” till de fina valresultatet (tredje största i Finland) samtidigt som detta parti är uttalat svensk-fientligt. Man skall vara en riktig finne.

Fler exempel finns, men jag låter mig nöjas härmed. Frågan som infinner sig är vad de egentligen håller på med. Vad är SD egentligen för ett parti?

För att förstå detta behöver man först inse att det finns olika sorters rasism. Och de är verkligen olika. Eftersom jag aldrig läst någon doktorsavhandling om detta utan lärt mig genom att studera ämnet har jag blivit tvungen att hitta på egen terminologi, så orden jag använder kanske inte ger något napp vid en googling efteråt.

Först finns det klinisk rasism. Detta är när man tror att det verkligen finns mänskliga raser, olika sinsemellan och olika utvecklade. Rasbiologi helt enkelt. Dessa människor anser som oftast att just deras ”ras” är den bästa.

Nästa klass är kulturell rasism. Här anser man inte att det finns något meningsfullt sätt att dela upp folk i raser rent biologiskt/genetiskt, men att olika folkslag har olika kultur. Vissa människor tillhör folk som har sämre kulturellt betingade drag. Om du anser att ”zigenare stjäl” så är du en kulturell rasist.

Jag har för övrigt varit en kulturell rasist en gång i tiden, mot fransmän. Men det är en annan historia.

Vad gäller SD så passar de faktiskt inte i någon av dessa fack. De är smarta nog att veta att den kliniska rasismens grundideér faller pladask till marken vid ett möte med modern genetik.

Den kulturella rasismen är inte heller den särskilt stabil. Etnologer vet att folkgrupper utvecklar kultur i relation till den miljö de lever i. Man kan utan risk säga att eskimåernas (alltså inuiternas) kultur är underlägsen beduinernas i Arabiens öknar, men de har ett starkt övertag i Arktis.

Ändras förutsättningarna kommer kulturen att ändras därefter. Att utse den bästa kulturen är som att fråga vad som är bäst av en långtradare eller en sportbil. Det beror väl på vad du ska göra?

Så vad för sorts rasister är SD?

De är vad jag kallar etno-geografiska rasister.

Det betyder att de anser att varje folk har en homogen kultur, och är knutna till ett visst geografiskt område. När partiet använde sin gamla slagdänga ”Sverige åt svenskarna” så menade de det.

Detta är något man måste förstå på rätt sätt.

I SDs värld är inte svenskarna bättre än andra folk. Vår kultur är inte högre stående eller finare än någon annan kultur. Vår kultur är svensk. Och hör hemma i Sverige. Andra folk och kulturer hör hemma i andra länder. Anser SD.

Och här faller alla deras märkliga beteenden på plats. Judar hör inte hemma i Sverige, men de hör hemma i Israel. Därför är de mot dem här, men för dem där.

Därför gillar de att Sannfinländarna gick så bra i senaste valet fast att de är mot svenskar. För vad har svenskar i Finland att göra? Därför anser de inte att de är rasister trots att de inte vill ha hit folk från andra länder. De säger ju inte att de är sämre. Bara att de inte hör hemma här.

Det är alltså djupt felaktigt att klumpa samman SD med partier som Svenskarnas Parti. SP är ju kliniska eller åtminstone kulturella rasister. Det är inte SD.

Det här får förstås vissa effekter. Samerna är inte riktiga svenskar, anser SD. Men det är faktiskt så att SD får medhåll från ett håll, oväntat av många: samerna själva. Nej, de är inte svenskar. Men ska vi då kapa av en bit av Norrland och skapa en samisk republik? Norge och Finland kunde bidra med en bit land de också? Samerna skulle nog tacka ja. Det kanske SD skulle gilla också?

En annan konsekvens är det här med oss skåningar. Jag känner mig faktiskt inte särskilt svensk. Jag är skåning. En etnisk skåning med ett svenskt medborgarskap. Jag har tex inte någon politisk åsikt i frågan om monarkin. SVENSKARNA får själva bestämma om de vill ha kung eller president. Vad har jag som SKÅNING med det att göra?

Jag vet att många skåningar känner likadant. Ska Skåne göras självständigt då eller? SD skulle få makten i vår republik, men förlora många röster i just Sverige.

Jo, jag säger att jag åker till Sverige när jag lämnar Skåne. Som min kusin skrev i en uppsats: mamma är från Skåne och pappa är svensk.

Och där får vi ett problem. Om vi verkligen tillämpar principerna bakom den etno-geografiska rasismen, vem kan då vara med i Sverigedemokraterna?

Om Svergiedemokraterna och nyvalet i mars

Idag meddelade Stefan Löfven att det blir nyval den 21:e mars nästa år. Självklart blir det en blogg om detta.

Låt mig först slå fast var mina politiska sympatier INTE ligger, för denna blogg kommer att handla om Sverigedemokraterna.

Det finns i svensk politik (den delen där de politiska partierna får en egen stapel i val och opinionsundersökningar) tre partier som jag klassar som de värsta idiotpartierna. Dessa är Feministiskt Initiativ, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Och följdriktigt de sista jag skulle rösta på. Varför förtjänar ett blogginlägg var för dessa partier, men denna gång handlar det om SD.

Jag är alltså kritiskt inställd mot SD, och de flesta tror väl då att det är för att de är rasister, men så är det inte. Min främsta kritik är av annat slag. Man förstår vilket om man tittar på deras historia.

När partiet grundades på åttiotalet var det uttalade nazister, gamla SS-veteraner och liknande som närvarade på det grundande partimötet.

I samma veva stod nutidens vänsterpartiers föregångare (alltså V, MP, Fi och i viss mån S) upp och lovprisade sin tids massmörar-regimer världen runt. Olof Palme var kompis med Saddam Hussein och så vidare. Men det talar man tyst om nu, samtidigt som man gärna påpekar SDs nazistiska ursprung. Hyckleri på hög nivå från vänsterpartierna alltså, men sen har de ju aldrig varit bra på historia heller.

Men åter till SD. Sedan starten på 80-talet har de vuxit och är nu tredje största parti med 13% i riksdagen. Vad har hänt med väljarna? De gamla nazisterna anser nu att SD lämnat sina rötter, och därför flyttar de till Svenskarnas Parti. Samtidigt suger SD upp röster från M och S, och från i stort sett alla andra partier. SD har alltså rört sig mot mitten.

Sedan kan man konstatera att SD har ett exceptionellt stöd bland vissa samhällsgrupper. De flesta arbetslösa röstar på dem. Jag uppskattar till 80%. Jag känner många arbetslösa och kommer inte på rak arm på någon som inte röstar på dem. Vidare har de exceptionellt stort stöd även bland hantverkare, verkstads- och industriarbetare, byggare, lastbilschauförer och liknande. Om dessa grupper hade ensam rätt att rösta skulle SD få egen majoritet i riksdagen.

Är det någon som tror att dessa samhällsgrupper är nästan helt rasistiska? Det är inte seriöst att anta det.

Så vi kan slå fast följande tre fakta om SD:

 • SD är inte så rasistiska som de har varit.
 • De som röstar på dem är inte så rasistiska som de flesta verkar tro.
 • Men de är ändå riksdagens mest rasistiska parti.

I kort är mitt största problem med SD inte deras rasism. Mitt största problem är något annat:

De är ett enfrågeparti.

Redan när de kom in i svenska kommuner runt om i landet efter valet 2006 sade jag att de bara bryr sig om en fråga – vilken råkar vara invandringen – och det visade sig stämma; när mandatperioden var över hade de i de kommuner där de valts in att administrera viktiga samhällsfunktioner endast lämnat in en (1) motion som inte behandlade invandring.

Politik är en viktig, komplex och bred sak. Att gå in i politiken med endast en fråga är oansvarigt, naivt, och dåligt för landet. Väljarna borde veta bättre än att rösta på ett parti som bara vill en sak.

Nu har SD bevisat igen att de är ett enfrågeparti. De har sagt rakt ut att de kommer att fälla varje regering som inte dansar efter deras pipa i den enda fråga de bryr sig om. Gör som vi säger, eller…

Och nu har de gjort alvar av sina hot.

Först klagar de på att ingen vill samarbeta med dem. Sedan säger de att de vägrar samarbeta med miljöpartiet. Så de gör mot ett parti vad de tycker synd om sig själva för att andra gör mot dem. Det finns faktiskt ingen lag som tvingar ett parti att samarbeta med ett annat, om man tycker det partiet står ideologiskt för långt från en själv. Hyckleri från SDs sida alltså.

Och nu har man alltså fällt regeringen. För den enda fråga man bryr sig om. För man är ett enfrågeparti utan någon som helst bredd.

Driv vår politik, annars fäller vi varenda regering i landet tills en regering genomdriver vår politik.

Det är SDs budskap.

Jag säger bara två ord till er i SD: Tretton Procent.

Ni har 13%. Det är mycket, men inte väldigt mycket.

SD väljer att kasta in Sverige i en karusell med nyval. Troligtvis kommer det att bli ungefär samma röstsiffror som förra gången, så att inget förändras. Och de har lovat att upprepa processen. Fälla regering efter regering tills de får ensamt inflytande över invandringspolitiken. De säger att man inte respekterar demokratin när ingen vill samarbeta med dem. Jag säger att 13% inte ger det mandatet att ta över en viss politisk fråga bara för att man vill det.

Sverigevänner kallar Jimmie Åkesson sina väljare. Men denna karusell som skapar kaos i landet skadar landet. Förmodligen ganska allvarligt. Beteendet att ställa till sådant kaos för att man inte får 100% av makten över en fråga när man bara har 13% av rösterna är oansvarigt, odemokratiskt och Sverige-skadligt.

SD är ett omoget och oansvarigt enfrågeparti som förstör för Sverige bara för att de inte får leka med de stora barnen. Det är mitt stora problem med SD. Hoppas svenskarna tar sitt ansvar och röstar bort dem den 21:e mars.

Men jag håller med dem om en sak: MP i regeringen är ingen hit.

Om förbön för sjuka och tyckarpanik

Med jämna mellanrum åker något TV-team ut till kristna församlingar av det ”karismatiska” slaget. (Karismatisk är ett kristet ord, som inte har något med personlig charm att göra.) Alltid är upplägget det samma. Man visar människor som gör saker som inte förekommer i de äldre samfunden, sen ojar man sig lite över hur konstigt det är, och kopplar in någon/några experter som får uttala sig om hur hemskt det är.

Nu har det hänt igen. Den här gången står Citykyrkan i Älmhult i fokus tack vare Uppdrag Gransknings försorg, och vinklingen denna gången tycks vara att förbön för sjuka inte är okej.

Låt mig först skriva en viktig punkt: jag har inte sett programmet, och är inte särskilt insatt i förhållandena i just den församlingen.

Jag vet att TVs granskningar av frikyrkoförsamlingar oftast är grovt vinklade, och journalister har helt enkelt inte den samvetsmässiga nerv som tvingar dem att låta bli att ljuga när man gör rapporter om just frikyrkor. Jag har sett det flera gånger förut och utgår av erfarenhet från att TV-folk från Sverige rutinmässigt ljuger när de gör denna typen av reportage. De brukar ju göra det!

Samtidigt finns det många fall av predikanter och församlingar som gör saker vilka förtjänar allvarlig kritik. Så jag låter helt enkelt bli att kommentera just den här församlingen och just det här programmet.

Men jag tänker kommentera en annan sak: skräckslagna kommentatorer och expert-tyckare som nu menar att det är dags att förbjuda förbön för sjuka.

Den punkten förtjänar en egen blogpost, så här kommer den.

Etiska riktlinjer

Till att börja med vill jag presentera några enkla och ganska självklara etiska riktlinjer för förbön för sjuka.

 • Inte uppmana till att avstå från sjukvård. Detta är den viktigaste och allvarligaste punkten. Om en person avstår från sjukvård kan den personen råka väldigt illa ut och till och med dö. Att göra detta är inte bara farligt, det borde vara direkt olagligt.
 • Inte ta betalt. I all kristen tradition har det varit tabu att ta emot pengar för någon form av förbön, men vissa individer försöker ändå.
 • Inte hävda helande. Predikanten ska inte säga till den sjuke att hän har blivit frisk. Endast två personer kan veta om den sjuke blivit frisk, den sjuke själv, och dennes läkare. Helandet hävdas först när tillfrisknandet konstaterats på ordinarie sätt.
 • Inte hävda vetenskaplig grund. Om inte en vetenskaplig metod använts skall man inte heller säga att det är vetenskapligt. Det är helt okej att säga att nu ber vi och hoppas på ett övernaturligt mirakel, men en annan att påstå att en naturvetenskapligt bekräftad process nu pågår.

Dessa är mina enkla och ganska självklara etiska riktlinjer för förbön för sjuka.

Nå, om vi skulle koda in detta i lagens texter, vad skulle ske då? För majoriteten av våra kristna kyrkor skulle ingenting ändras alls. Det är nämligen så att den mesta förbönen går till på just detta sättet. Men i svensk grundlag råder likhet inför lagen, så alla religioner måste bedömas enligt samma kriterier. Och då faller yxan hårt.

Ta exempelvis alla homeopatiska behandlingsmetoder, alla New Age -butiker, all alternativ medicin. Dessa skulle inte klara sig bra alls. Gå igenom riktlinjerna ovan punkt för punkt:

Avstå från medicinsk behandling: Check. Det heter alternativ medicin, för det är just ett alternativ till den riktiga medicinen. Ett ganska aktuellt exempel är Apples Steve Jobs, som satsade på alternativ medicin mot sin cancer. Som sagt, livsfarligt.

Inte ta betalt: Check. Inom denna branschen tas det betalt för allt. Som jämförelse är det enda vi tar betalt för i min församling det som står i bokhyllan.

Inte hävda helande. Här är jag inte tillräckligt insatt för att ha en åsikt, så raskt vidare till nästa punkt.

Inte hävda vetenskap. Check. Ett exempel från verkligheten: en kvacksalvare hävdade att den vanliga sjukvården inte behandlade mögel i blodet, som var själva grundorsaken till cancer. Detta är förstås ren bluff, och den som hävdar att deras piller har den effekten måste ljuga medvetet.

Så alternativmedicinen och New Age -prylar skulle inte ha en chans om en lagstiftning baserad på dessa etiska riktlinjer infördes, men kristen förbön för sjuka skulle passera oskadat igenom en sådan lagstiftning, helt enkelt för att det redan går till på det sättet.

Men låt mig vara ärlig; jag har sett det mesta. Flera exempel har utspelats framför mina ögon där flera av dessa riktlinjer brutits. Jag har sett hur löften givits om ”andliga välsignelser” (och här ingår helanden) i utbyte mot en större insats i kollektboxen. Och annat jag inte vill gå in på här. Man kan sammanfatta det med att det förekommer beklagansvärda beteenden från vissa individer, och som kyrka behöver vi hålla dessa tendenser i schack.

Men låt oss anta att en lagstiftning skulle införas som förbjuder all form av förbön för helande. Om denna lag formuleras på ett sådant sätt att den inte bryter allt för mycket mot grundlagen måste den göras så att den inte direkt pekar ut just den kristna religionen. Om detta sker kommer konsekvenserna att bli allvarliga. Om jag lägger händerna på min kompis och ber att huvudvärken försvinner, måste polisen komma och hämta mig då? Om jag ber för mig själv? Ska vi fylla fängelserna med människor vars brott är att försöka hjälpa människor?

Om vi bötfäller förebedjarna, vad händer då? Då blev jag tvungen att börja ta betalt. Vill du ha förbön av mig får du ge mig en slant, så jag får råd att betala böterna. Alltså måste jag bryta mot punkt två i listan ovan och bete mig mer oetiskt. Kontraproduktivt.

Och som en kompis till mig påpekade: i så fall blev det även olagligt att önska en sjuk vän ett ”krya på dig”. Det är nämligen en välsignelseakt, utan vetenskapligt stöd dessutom!

Men låt oss tänka oss att vi slänger grundlagen (jag skrev om den här) överbord helt och hållet och specifikt förbjuder förbön för sjuka i kristna kyrkor. Vad händer då?

Sverige skulle då bli ett land som officiellt förföljer människor pga tro. Dessutom skulle kristna inte sluta med detta, eftersom det ingår i vår religion att bli förföljda. Det skulle endast betraktas som en återgång till det ordinära. Och vi skulle fortsätta.

Så hur ska vi betrakta de panikslagna expertyckarnas vilja att reglera vad som är sunt och osunt inom kyrkans 2000 åriga tradition att be för sjuka?

Min självklara reaktion är att det ska inte staten göra alls. Det är upp till oss kristna att själva sköta vår egen hygien. På 1600-talet försökte kyrkan att skydda vetenskapen från dålig vetenskap. Problemet var att kyrkan inte förstod att vetenskapen fungerar bäst om dess beskyddare (kyrkan var FÖR vetenskap på den tiden i motsats till vad de flesta tror idag) lät bli att lägga sig i. Detta utgör en parallell till dagens situation; vi i kyrkan behöver ingen hjälp från staten att hålla rent från knasiga och osunda predikanter. Staten har helt enkelt inte kompetensen att göra detta. Inte heller vill jag få hjärtkirurgi av en blind kirurg som dessutom tror att hjärtan inte finns.

Så mitt råd till alla icke-troende människor som vill pilla med de här frågorna och försöka styra upp ordningen: låt bli. Det kommer bara att bli värre.

Om Neger och andra problem-ord.

Disclaimer 1: Denna text handlar om ORDET neger, och därför används det flitigt i den löpande texten. Ingen diskussion om människorna ordet syftar på föreligger. Har du problem med att detta ord används, ska du nog inte läsa denna texten.

Disclaimer 2: Avstå från att dra slutsatser om vad jag tycker innan du läst hela bloggen. Vad jag egentligen tycker avslöjas i slutet av denna text.

Disclaimer 3: Eftersom jag kan vara ganska impulsiv ibland postar jag ibland texter utan att ha slipat på dem tillräckligt. Så här ett dygn senare lägger jag till ett stycke på slutet för att förklara min poäng på ett tydligare sätt, eftersom risken är stor – i ett infekterat ämne som detta därfolk lätt blir känslosamma – att läsaren inte förstår vad jag menar. För vissa kan det vara bra att läsa slutet först.

Om Neger

Jag var nyligen involverad i en diskussion om användandet av ordet neger, och fick en del oförstående blickar samt vissa anklagelser riktade mot min person, samt gravt misstagna antaganden om mina åsikter. Så jag tänkte att det är dags att analysera sönder ordet, så att jag i fortsättningen kan säga ”läs min blogg” när ordet kommer upp.

Först två näraliggande ord:

Nigger. Uppkom i USA under slavtiden och har aldrig använts på ett icke-rasistsikt vis. Själva ordet hävdar något om den svarte, och är uppenbart rasistiskt utan att behov av ytterligare diskussion föreligger.

Negroid. Detta ord är rasbiologiskt till ursprung och användande, och antyder att skillnader mellan olika grupper av människor skulle vara så stora att det finns anledning att dela in i raser, precis som man gör med hundar. Ordet är alltså rasistiskt i själva kärnan av sin definition (det förutsätter rasism för att vara användbart) och är således hopplöst förlegat.

Inga av dessa två ord går att använda i vardagen utan att faktiskt ha rasistiska åsikter om svarta.

Men neger då? Vilket är ursprunget, och hur används det? Ett direkt citat är ”du bortser från ordets rasistiska historia”. Sagt av de som hävdar att ordet i sig är rasistiskt. (Vilket jag alltså inte gör själv). Alltså är det läge att titta på hur ordet ANVÄNTS (vilket är nyckeln här).

I Sverige för länge sedan användes ordet neger helt enkelt om de svarta människor som bodde i Afrika. Ingen hade någonsin sett en sådan, och okunskapen var utbredd. Vissa svenskar blev rika på slavhandel, och en del bosatte sig i Västindien där de skaffade slavar, vilka behandlades illa. Men för ungefär 99,9% av vår befolkning var negern något i första hand exotiskt. Detta var ett tidevarv när man kunde köpa te och choklad i en butik vid namn ”Johanssons kolonialvarubutik”. Vardagsrasism existerade inte, helt enkelt för att negern inte fanns i vår vardag. Jag levde inte på den tiden, men antar att man trodde att man själv var överlägsen dessa människor. Dock var den så kallade ”horisonten” inte särskilt vid på den tiden. Det räckte att du kom från ett annat landskap i Sverige för att falla utanför ramen. De stenarbetare från Blekinge som flyttade till Halland för att arbeta i stenbrotten där utsattes för attityder som bara kan kallas för rasistiska. Men ingen säger att ordet ”bleking” är rasistiskt idag, trots ordets historiska användning.

Ordet gick sedan vidare i generation efter generation tills det nådde mig och jag lärde mig det. Och jag vet med mig att jag totalt saknade rasistiska intentioner när jag tog det i min mun. Ordet syftar helt enkelt på en svart människa. Punkt slut.

Men sedan måste jag lära mig att ordet är rasistsikt och inte får användas. Varför? Då får vi titta på en annan historisk tradition. Den europeiska koloniala traditionen. Vi vet alla vad som hände där, så låt oss bara sammanfatta med att européerna våldtog och skövlade Afrika, baserat på ett antagande om att man på något sätt var överlägsna negrerna och att detta därför var okej. Denna rasism spred sig senare till USA där den tog sig uttryck i negerslaveriet. Vad vi lärt oss från det koloniala äventyret är att negern var teknologiskt och akademiskt underlägsen den vita mannen, som i sin tur var moraliskt och kulturellt underlägsen negern. Det visar sig att det senare är svårare att bota än det förra. Ett decennium eller två i en fungerande skola och sedan universitet tar igen den akademiska och teknologiska efterblivenheten, men gör inte ett dugg för att bota rasismen.

I den här traditionen används ordet av uppenbart rasistiska människor. Och, har vi kommit på i Sverige de senaste åren, vi här uppe i norr ska nu, av någon anledning, växla hur vi använder och tolkar ordet från vår egen svenska tradition, till den euroamerikanska som vi i stort sett helt (mätt i andel av befolkningen) aldrig var en del av.

Detta är fel. Och ordet neger är inte rasistiskt. Här. Eller var. Men det har tydligen blivit.

Här skrev jag ursprungligen ett stycke om ordet ”jude” men väljer att ändra den texten. Ordet är mer speciellt och ganska komplicerat. Folket heter faktiskt judar och vill bli kallade så. Att säga ”han är en jude” kan bara vara rasistiskt om den som säger det själv är judehatare. Men ord som ”jude-näsa” eller ”jude-priser” kan mycket väl vara det. Vad gäller negrer så är de inte en folkgrupp, utan ett helt gäng folkgrupper och stammar. De amerikanska har som regel förlorat sin stamidentitet för många generationer sedan och har bara en hudfärg kvar av sina rötter. 

Sedan finns det fler trådar i den historiska väven. Martin Luther King använde löpande ordet i sina tal, predikningar och föreläsningar. Var han rasist? Förmodligen inte. (Ghandi däremot var, han använde ofta ordet koffer, som till och med är mer rasistiskt än nigger). Här har vi en annan tråd i vilken ordet används på ett helt ickerasistiskt sätt, och det sätt jag själv föredrar att använda ordet neger på.

Men när jag drar upp detta exemplet möts jag av stora ögon och argumentet ”är du svart?”. För endast om man är svart kan man använda ordet neger på ett icke-rasistiskt vis.

Lyssna noga vänstermänniskor: Att säga att endast svarta kan använda ordet neger på ett icke-rasistiskt vis är att göra åtskilnad på människor efter etnisk tillhörgihet. Och det finns ett ord för detta: Rasism. Att säga att endast negrer får säga neger är omedveten rasism. All rasism är rasism och åtskillnad mellan människor. Och nu närmar vi oss kärnan i vad jag ser som problemet. Men för att borra oss ännu djupare ner skall vi lämna ordet neger och titta på ordet handikappad.

Om Handikappad

För länge sedan användes ordet krympling. Sedan blev det ordet nedsättande, och vi ersatte det med ordet invalid. Det ordet ersattes av handikappad, sedan av rörelsehindrad och nu måste vi säga funktionsnedsatt. Så kedjan är krympling, invalid, handikappad, rörelsehindrad, funktionsnedsatt. Vad är det som gått snett här?

Min mormor var en höjdare inom Röda Korset. För en 45-50 år sedan drog de igång en verksamhet i Skåne riktad mot äldre MS-sjuka. Vi kallade det ”handikappslägret”. En dryg vecka varje sommar åkte man ut till en rödakors-gård. Vi höll till i Brandsberga där Röda Korset hade en gård fram till på 80-talet. Senare utökades standarden till att omfatta alla äldre handikappade, bara man var tillräckligt sjuk. Upplägget var att varje person som kom (man fick ansöka skriftligen och blev antingen antagen eller fick avslag för att man var för frisk) fick ett eget rum och en egen vårdare. De själva kallades gäster. Vårdaren var en person som ställde uppfrivilligt med att helt enkelt passa upp gästen med vad den personen behövde. Min mamma var en av dem så jag följde med dit från fyra års ålder. Vid maten satt vårdren bredvid gästen, så det blev varannan av varje. När jag kom upp i en viss ålder blev jag vårdare åt Knut. Knut var den friskaste som någonsin antagits till programmet, och hade stort tålamod med barn, så han fick ha tålamod med mig. Min uppgift var att ta mat åt honom, samt knäppa översta skjortknappen på morgonen. I övrigt hittade vi på lekar, bingo och andra aktiviteter. För dessa individer vilka satt inlåsta på institution resten av året var detta årets höjdpunkt, och de var nog lika glada för detta som jag hade varit över en årlig tur till Hawaii.

Så orden vi använde var gäst och vårdare. När hela kollektivet omnämndes använde min mormor ordet ”vännerna”. Och ordet vi använde för att beskriva gästerna var ”en handikappad”.

Vad gjorde detta med mig, när jag tillbringade 10 dagar varje år från fyra års ålder med en grupp människor som till 50% bestod av äldre handikappade människor? (Jag har för övrigt tilldelats Röda Korsets officiella förtjänsttecken för trogen tjänst, och jag misstänker att jag är den yngsta i Sverige att ha fått det någonsin). Jo, jag lärde mig att vissa av oss är friska, andra är handikappade. Observera ordvalet ”vissa av oss”. I detta sammanhanget fick jag aldrig en chans att utveckla ett vi-och-dom tänk omkring handikappade. Och jag ser mig faktiskt själv som (lätt) handikappad, då jag är gravt närsynt och förlorad utan mina glasögon.

Men ute i Sverige har Handikappad blivit ett nedsättande ord. Man ska säga rörelsehindrad. Och det ordet håller på att fasas ut och ersättas av funktionsnedsatt.

Men varför blir det på detta sättet. Varför måste krympling ersättas av invalid som ersätts av handikappad som ersätts av rörelsehindrad och till slut funktionsnedsatt? Varför måste vi med några decenniers mellanrum byta ut ordet som ett par använda underkläder?

Och det är här min syn på ordet neger hittar sin egen mörka sanning: Externalisation.

Öhh va? Jo jag vet, det var ett tvärt kast. Att externalisera betyder att lägga något utanför sig själv. Om du exempelvis lagrar dina nakenfoton på dig själv på ICloud så externaliserar du din personliga datalagring. Vilket vissa kändisar på sistone betalat ett högt pris för att lära sig är en dålig ide.

Problemet med ord som Neger eller Handikappad är INTE att de är nedsättande. Problemet är att de externaliserar ett eget, internt problem. Vi har problem med människor som avviker från oss själva med sina kroppar. Annan hudfärg, ett handikapp eller något annat. Och vår respons är att externalisera problemet, att utmåla vissa ord som problemord. Istället för att ta itu med våra attityder.

Detta går igen även i hur vi ser på våra egna kroppar. Vi har attitydproblem med vissa kroppsdelar (de som används för att föröka sig eller att bajsa med) så vi klassificeierar vissa ord som problem-ord. Det finns ett ord för det kvinnliga könsorganet som rimmar på hitta, och ett för det manliga som rimmar på duk. För dessa problem-kroppsdelar har vi problem-ord. Men vi har inga problemord för kroppsdelar som vi inte har problem med. Ge mig ett enda problem-ord för armbåge. Öronsnibb. Hornhinna. Tolvfingertarm. Mjälte. Lillfinger. Inte helt lätt va?

Att fokusera på problemorden är att externalisera problemet och låta bli att titta in i vårt eget mörka inre och ta itu med våra egna mörka sidor. Ord är bara ord. Men människor kan vara rasister. Problemet finns i oss, inte i första hand i våra ord.

Om ingen människa någonsin varit rasist, skulle neger aldrig varit ett rasistsikt ord. Och jag som inte har mina rötter i den euro-amerikanska rasistiska traditionen har inget behov av att tolka ordet på det sättet.

Efterkommentar

För att motverka obligatorsika missförstånd av en text av detta slag kommer här en sammanfattning gjord i efterhand, som utlovats i disclaimer 3 ovan.

Orden Nigger och Negroid har bara respektive vars ett sätt att användas på, historsikt sett, och bägge är rasistiska. Men ordet Neger har använts på olika sätt i olika tider och vilken innebörd som ligger i ordet beror på Vem, Var och När. Den svenska traditionen bakom hur ordet använts bygger på okunskap (inte fel-kunskap, utan brist på kunskap) om något exotiskt som finns långt borta. Den euro-amerikanska bygger på en tradition av skövling, förtryck, slaveri och kolonialism, och är därför nersölad i rasism. På senare tid har ett antal människor – förmodligen huvudsakligen från PK-vänstern – bestämt att vi ska frångå att tolka ordet utifrån vår svenska tradition, och i stället importera den euro-amerikanska tolkningstraditionen, för vår egen svenska tradition är uppenbarligen inte rasistisk nog.

Jag ställer mig frågan varför vi måste göra ett ord MER rasistiskt, för att MOTVERKA rasism? För mig råder här ett logiskt sammanbrott. Vore det inte bättre att leta efter ett MINDRE rasistiskt sätt att använda ordet på? Till exempels M L Kings sätt? Men nej, vi måste välja det mer rasistiska sättet, ett sätt vi måste gå utomlands för att kunna importera.

Sedan ställer jag frågan vad detta beror på och kommer fram till att vi fokuserar på fel saker eftersom det är lättare att jaga symboler än att vända blicken innåt.