Något stort hände just med klimatet

Med några månaders mellanrum går jag in på NASAs månatliga globala temperaturlistor från Goddard Institute for Space Studies. Och nyligen gjorde jag det igen. Dags att blogga klimatförändringar, alltså.

Under andra halvan av 1997 drabbades östra Stilla Havet av en El Niño. Det är helt naturligt och händer med något decenniums mellanrum. I korthet innebär det att vindarna vänder och drar upp enorma mängder varmt vatten över området runt ekvatorn. Det leder till att hela den delen av världen värms upp, vilket i sin tur påverkar vädret över hela planeten. Men 1997 års El Niño var inte som de andra. I början såg den ut som en vanlig en, men under 1998 sköt temperaturerna i höjden. År 1998 kom att bli mycket varmt. Det året slog inte bara det globala värmerekordet för uppmätta temperaturer, det slog också rekord-rekordet. Dvs att det slog det gamla rekordet mer än något annat rekordår slagit några rekord. Det blev så varmt att rekordet för månadsmedeltemperaturen fortfarande står sig en av de månaderna in i denna dag.

Förutom själva termometer-rekorden så gick året också till historien för det almäna väderkaoset. Det mest utmärkande var de enorma skogsbränderna i området kring de sydostasiska öarna. Djungel brann över hela området, och rökmolnen blev så tjocka att en astronaut på månen skulle ha kunnat se dem med blotta ögat.

Detta året är väldigt bra att ha som referens när man tittar på vad som händer just nu. På nyheterna har två väderfenomen avhandlats. Det ena är den rekordhöga värmen. De gamla värmerekorden har slagits lång väg, först 2014, och nu har det slagits igen. Två rekordår på raken, och det är inte vanligt alls. Det andra jag tänker på är rapporter om skogsbränder i sydostasien. Mönstret känns väldigt bekant, och mycket riktigt, det pågår en mycket stark El Niño just nu. 1998 går alltså igen år 2015.

Låt oss titta på siffrorna för att förstå vad som händer. Först en titt på hur siffrorna fungerar. Ett medelvärde för hela planeten har tagits fram. Detta är den globala temperaturen. Ett grundvärde har satts. Detta grundvärde är ungefär temperaturen för början på 1960-talet. Nedan visar jag lite GISS-data för åren runt 1960. När siffran 0 dyker upp betyder det att vi den månaden har just den temperatur som anses “normal” i hela serien. Avvikelser från det normala anges i hundradelar av en grad, plus eller minus.

1960-GISS-DATA_Monthly

1960 är ett år som ligger ganska nära normalvärdet som det satts i tabellerna.

 

 

 

 

Nu ser vi på de senaste årens. De två senaste månaderna står ut ordentligt. Vi har vid detta tillfället bara data fram till november 2015. Men kolla in oktober och november. Båda månaderna har en avvikelse på över 100, alltså över 1 hel grad Celsius. Det betyder att det globala genomsnittet för den månaden var en hel grad högre än samma månad 1961. Jag har strykit under de månadsvärdena.

2015-GISS-DATA-Monthly

Oktober och november var över 100 hundradelar varmare i år. Notera att ingen månad tidigare avvikit med mer än 90 hundradelar.

 

 

 

 

 

Det som fick mig att skrika rakt ut när jag såg siffrorna är hur mycket det är. För en enskild månad har det aldrig förut hänt att vi ens varit i närheten av 100. Det högsta är två tillfällen med 90. Jag rödmarkerade de månadernas värden också. Båda inföll under 2014/15. Inga andra månader har det gått över 89. Det betyder att en hel tiondels grad helt enkelt har hoppats över. Alltså, vi har aldrig sett temperaturavvikelser i intervallet 91-104. För mig som är van vid att titta i dessa tabeller är förändringar i några hundradelar hit och dit vardag. Men detta är helt bissart.

Klimatet tenderar att inte ändra sig gradvis som folk gärna tror, utan hålla sig runt ett någotsånär stabilt värde, innan det snäpper till och plötsligt hamnar i ett nytt spår. Så var fallet det året 1998 när klimatet plötsligt slog över i ett nytt läge, och vi fick väderkaos med bland annat skogsbränder på köpet.

Troligtvis är det vad som har hänt. 2015 är ett år då klimatet förändrdes, och vi kommer troligtvis att få se andra vädersystem under de kommande tio åren, än vi fick under de gångna. Bered er på ett väder ni inte kommer att känna igen, vänner. Det kommer troligtvis nu.

Kommentera

Din emailadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är märkta *