Sverige behöver oredligt förfarande för sexualbrott

Nu har en man friats i rätten från att ha fotograferat en kvinna under kjolen med sin mobil. Han friades inte i brist på bevis, utan i brist på lagstiftning. Som det ser ut just nu är det – tyvärr – helt rätt att han friades, då han faktiskt inte brutit mot någon lag. Han kan inte fällas för våldtäkt, då inget sex begåtts. Inte heller för sexuella trakaseerier, då det ingår i definitionen att man vet att man är trakaserad. Sedan finns det en lag som förbjuder fotografering och filmning på platser då nakenhet naturligt förekommer, såsom badhus och liknande. Men då detta var i tunnelbanan så gäller inte den lagen heller. Fallet överklagas till högsta instans och det är bara att hoppas att de finner någon lag som kan täcka in brottet.

Men om så inte sker kommer mannen att dömmas fri en tredje gång. Enda chansen att fälla honom är då ett överklagande till EG-domstolen (det heter fortfrande så) där i så fall, om han fälles, Sverige tvingas ändra sina lagar så att gärningen blir ett brott i lagens mening. Men det vore rakt ut pinsamt om ett sådant mål drogs upp på europeisk nivå. Bättre att ändra lagen i förväg, och acceptera att just den här snuskpellen går fri.

Enklaste vägen ut är att stifta en lag som förbjuder intigritetskränkande fotografering. Paragrafen kan formuleras så att den täcker in specifikt det sexuella och så har vi gjort liknande eskapader olagliga, vilket borde ha varit gjort för länge sedan.

Men det finns en annan sak man kan göra. Inom området bedrägerier finns en paragraf som heter “oredligt förfarande”. Paragrafen är en catch them all paragraf för alla de former av bedrägerier som faller utanför de i övrigt nogrant specificerade formerna av bedrägeri, såsom häleri, ocker etc. Alltså; om någon kommer på ett nytt sätt att luras som inga tidigare lagar täcker upp för kan man alltid använda oredligt förfarande för att sätta dit dem ändå.

Lagen är avsiktligt flummigt formulerad för att uppnå maximal flexibilitet; när alla fattar att gärningen är förkastlig trotts att det inte finns en lag mot det kan man alltid dömma dem ändå.

Sverige behöver en liknande paragraf för sexualbrott. Brottslingar är kreativa och kommer alltid på nya sätt att begå brott på. Om vi inför en allmänt formulerad paragraf för generella sexualbrott så kan vi fånga upp alla nytänkande sexualbrott utan att behöva ge den första som gjort tricket ett “gå fri från fängelset” kort varenda gång. Och skapa specifika lagar i efterhand.

Här följer lagtexten om oredligt förfarande:

“Den som, i annat fall än förut i detta kapitel är sagt, förfar oredligt i det han medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet och därigenom skadar den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för oredligt förfarande till böter eller fängelse i högst två år.”

Kommentera

Din emailadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är märkta *