Muslimska vikingar och böneutrop

För ungefär två veckor sedan kom jag i kontakt med ett av de dummaste politiska argument jag någonsin stött på. Tyvär hade jag inte tid/ork att skriva en kommentar på detta förän nu.

Argumentet går på följande sätt:

Vi ska inte förbjuda muslimska böneutrop på grund av att islam funnits i Sverige lika länge som kristendomen, eller åtminståne finns inga bevis på motsatsen. Det är tom troligt att islam var här först!

Bevis: det finns inga arkeologiska spår av kristendom som är äldre än de äldsta spåren av islam.

Denna argumentation är så korkad att jag inte vet var jag ska börja.

Kunskapsfilosofi är viktigt för mig. En del av den är att du aldrig har helt rätt. Du har alltså alltid fel i någon mån. Men det är möjligt att ha helt fel. Detta är nog ett fall då det är på så sätt.

Jag hävdar alltså inte att jag har helt rätt, för det har jag inte. Men jag hävdar att de har helt fel, som argumentear så här.

Det finns tre eller fyra huvudargument mot denna argumentation. Den kommer nu här.

1: Det är troligtvis fel.

Vad jag menar med det är att jag har minne av att en gång ha hört någon historiker i ett för länge sedan glömt sammmanhang påstå att det hittats gravar som visat närvaron av kristna slavar i Sverige på 300-talet. Jag har inga som helst källlor på detta, bara något jag minns lite vagt. Men om det är sannt är HELA argumentet ovan åsidosatt. Jag sätter ordet “troligtvis” i denna punkts titel då jag inte kan bevisa det med starkare källor än “jag tror jag minns jag hört”.

2: Det är helt orelevant.

Frågan om vi ska ha muslimska böneutrop i Sverige eller ej beror helt och hållet på om det fanns en muslimsk viking, eller ej. Fanns det en muslimsk viking ska vi ha böneutrop, fanns det inte en muslimsk viking ska vi inte ha några.

Ärligt? Tycker du så? Är detta verkligen relevant? Är det inte viktigare att diskutera vilket samhälle vi vill ha idag än vilket som eventuellt fanns för 1200 år sedan?

3: Det är feldefinierat.

Islam har INTE funnits i Sverige längre än kristendom. Nämn en person som konverterade till islam innan Olof Skötkonung lät döpa sig. Nämn var den första mosken byggdes. Var finns det muslimska gravar? Var fanns det en inhemsk islamisk kultur? Allt sådant har funnits i kristen version i ungefär ett milennium. Men muslimsk version? Självklart inte.

Däremot har man haft KONTAKT med muslimer ganska tidigt. Inte minst den stora mängden arabiska silvermynt som hittats inom det nuvarande Sveriges gränser bevisar att vi haft handelskontakt med dessa människor. Det finns också beskrivningar av våra nordiska förfäder som gjorts av just muslimer. Vikingar plundrade (ganska framgångslöst) Spaniens Atlantkust. Andra bedrev handel i Svarta Havet över de ryska flodsystemen. Det var just en muslim som beskrev att dessa två folk var samma folk. Det råder ingen tvekan om att vikingar hade direktkontakt med muslimer.

Men det är inte samma sak som att islam fanns i det som idag är Sverige. För att en religion ska kunna sägas finnas i ett land måste det bo människor där som utövar religionen. Att man stött på en muslim och bytt en tunna tjära mot en påse silvermynt med honom är inte det samma som att islam fanns i landet. Inte minnst som kontakterna mellan vikingar och muslimer ägde rum i DERAS HEMLAND. Vi säger ju inte att asatron funnits i muslimvärlden i 1200 år.

4: Vi stötte på kristna först.

Det råder ingen som helst tvekan för den som kan sin historia (förhistoria om man studerar vikingarna) om att våra förfäder stötte på kristna innan de stötte på muslimer. Det finns två starka och HELT oemotsägliga argument för detta. Detta är agument så starka att jag enkelt kan säga som Hans Rosling “Jag har rätt, du har fel”.

A) Islam kom till mer än 600 år efter kristendomen.

B) Kristna territorier låg aldeles runt hörnet, de muslimska på andra sidan de kristna territorierna.

Det fanns alltså kristna en enkel seglats bort under flera hundra år samtidigt som islam inte ens existerade. När islam väl kom till, uppstod religionen på andra sidan alla de kristna grannländerna. För att det ska vara möjligt att tro att islam kom hit först eller ens samtidigt måste man tro att

  • Sverige var helt isolerat från Europa under 600 år.

Problemet är att så naturligtvis inte var fallet. Irländska munkar seglade runt i Atlanten och letade efter isolerade öar att leva munkliv på redan på 400-talet. På Färöarna släppte de loss får så att de skulle ha mat på sina besök. Där fanns ju inga rovdjur. När vikingarna kom dit namngav de öarna Fåröarna, vilket de heter än idag.

Bara ett exempel. Man kan ta fram hur många som helst. Men låt oss titta på datum.

År 793 plundrade vikingar klostret på Lindisfarne. Om vi nu använder den helt värdelösa definitionen av “närvaro” som “har haft kontakt med” så är kristendomen närvarande i vikingarnas värld sedan det året. (Men sannolikt långt tidigare) Kontkten med muslimer i öst inträffade SENARE.

Runt år 780 börjar arabiska silvermynt cirkulera bland finnar, slaver och andra folkslag i öst. När vikingarna fick syn på dem började de segla österut och utforska flodsystemen öster om Östersjön. Vi vet inte när de fick första kontakten med muslimer, men vi vet att de hade handelsleder dit från just Sverige senast 830. Då vikingarna expanderade genom att bygga upp handelsplatser längre och längre bort – en gradvis process – är det inte troligt att de nått fram till de muslimska områdena före 793.

Nu fick alltså de svenska vikingarna syn på arabiska silvermynt troligtvis innan Lindisfarne plundrades, men att ha hållit ett silvermynt i handen är inte definitionen på att islam nu finns i Sverige.

Vad är sanolikheten att befolkningen innanför det nuvarande Sveriges gränser inte stött på någon kristen innan de fann muslimer?

Vi vet att det fanns handel och kulturellt utbyte hela tiden. Vi det också att plundring förekom bland våra förfäder långt innan dess. Det bygdes många bronsåldersborgar på 300-talet för att skydda sig mot plundringar. Jag vet, för jag har stått i en utanför Växjö. Konsten att segla på öppna havet uppfanns på 1000-talet före kristus. Att segla med långbåtar är dokumenterat på hällristningar i vårt land. Det är enkelt att segla över Östersjön för ett plundringståg. Sådana ägde naturligtvis rum. Tanken att Sverige skulle varit geografiskt, kulturellt och handelsmässigt isolerat från områden med kristen närvaro under de drygt 600 år kristendommen fanns men inte islam är bissart naiv, fåfäng och helt otänkbar. Helt enkelt fel.

Nu är det händelsevis så att huruvida vi ska ha böneutrop eller ej enligt punkt 2 ovan inte beror på detta. Men ni som är odelat positiva till det (själv är jag som i alla andra frågor innehavare av en komplex analys med många aspekter och krångliga svar), vill ni vara vänliga att sluta fabricera historiska alternativa fakta för att vinna en enkel politisk poäng? Islam var inte här först. Punkt.Kommentera

Din emailadress kommer inte att visas. Obligatoriska fält är märkta *