Rekordvärme och rekordrekordDet är den dagen på året då det är dags att uppdatera top-tio listan för de globala värmerekorden. Det har alltså kommit en sumering av den genomsnittsliga temperaturen (på land) över hela planeten under hela år 2015. För den som hängt med i nyheterna så har 2015 gått till historien som det varmaste året man någonsin mätt i realtid. Alltså med termometer. Dessa listor går tillbaka till 1880, då man har globala serier att tillgå.

De data jag använder anger inte planetens temperatur i absoluta siffror (hur varmt det är) utan i relativa (hur mycket det avviker från ett riktvärde). År 1961 låg mycket nära detta riktvärde. Jag beskrev detta i en panikartad blogg lite tidigare. Tabellen du kommer att se visar alltså hur mycket temperaturen avviker från detta riktvärde.

Årets värde är +0,87. Det är alltså så mycket varmare i genomsnitt under år 2015 än det överenskomna riktvärdet. Man skall komma ihåg att klimatförändringarna går tillbaka till innan detta riktvärde. Alltså att när man talar om den totala effekten av människans mixtrande med temperaturen så måste man gå tillbaka till den förindustriella epoken. Och då hamnar vi på minus någon bråkdels grad. Lägger man samman allt detta så har vi ökat jordens temperatur med ungefär 1 grad. I Paris nyligen kom man överens om att stoppa innan vi kommit till 1,5 grader. Man inser lätt att vi ätit upp det mesta av det spelrummet.

Hur står sig då denna temperatur mot de andra årtalen? Jo det är naturligtvis rekord. Även året innan var ett rekord, då 0,68 grader varmare än riktvärdet. Detta betyder att vi slagit det gamla rekordet med 0,19 grader. Det betyder också att vi har ett nytt rekord-rekord. Det förra rekord-rekordet var 1998, då det gamla rekordet slogs med 0,17 grader. I år slogs rekordet alltså lite mer, så vi ser den kraftigaste ökningen någonsin.

Därtill kommer att även förra året var ett rekord, vilket betyder att den globala genomsnittstemperaturen under två år höjts med fantastiska 0,24 grader, alltså en kvarts grad. Det är väldigt mycket, och förtjänar mer uppmärksamhet än det får.

Den nya top-listan ser ut så här:

2015 1 0.87
2014 2 0.68
2010 3 0.63
2005 4 0.62
2013 5 0.61
1998 6 0.58
2007 6 0.58
2009 8 0.57
2002 9 0.56
2003 9 0.56
2012 9 0.56 ut ur listan

2015 lägger sig på första plats. 2012 som är en av tre med 0,56 delade 8:e plats, och när alla de tre åkte ner till 9:e försvinner det yngsta året från listan. 2012 var därför bara inne på listan 4 korta år. Alla andra år halkar ner en possition, vilket är brukligt rekord-år.

1998, året som anses vara när uppvärmningen vände enligt de som inte tror på att några klimatförändringar äger rum, är nu delad 6:a med 2007 och befinner sig bara 2 hundradelars grad från jumbo-platsen. Man hör inte det där argumentet så ofta från förnekarna längre. Nu återstår bara att lägga in grafen över alla tiders top tio lista. Håll till godo.

weatherbars2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka för att förstora.Kommentera

Din emailadress kommer inte att visas. Obligatoriska fält är märkta *